Divlji sirak

Sorghum halepense

Sorghum halepense, u narodu poznat pod nazivima divlji sirak, metla ili koštan, je višegodišnja biljka visine oko jednog, mada nekad dostiže visinu i do tri metra. Pri osnovi je busenasto razgranata, sa dobro razvijenim rizomima, koji su krato puzeći i sa stolonima. Rizomi su podzemni izdanci izduženog oblika sa neograničenim rastenjem. Osovina je valjkasta, zadebljala i služi kao rezervoar hranljivih materija. Kod korovskih biljaka, kao što je divlji sirak, služe za magacioniranje hrane i vegetativno razmnožavanje, obrazujući brojne nadzemne izdanke. Na jednom hektaru obradive površine može da se nade i do tri tone rizoma ove biljke iz familije trava (Poaceae). Na ovaj način se divlji sirak vro brzo i efikasno širi, zauzimajući nove površine.

Средства за заштиту биља