Piralis

Произвођач
Agromarket
Регистрован до
2023-12-31
Матични број
321-01-2387/2018-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE: Piralis se usvaja lišćem i korenom, kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima i utiče na procese izduživanja i disanja ćelija što dovodi do nekroze tkiva biljke.

SPEKTAR DELOVANJA:
JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: Pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisifolia ), prstenak poljski (Anthemis arvensis ), smrduša (Bifora radians ), gorčika (Sonchus oleraceus ), tarčužak (Capsella bursa-pastoris ), tatula (Datura stramonium ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), krstica obična (Senecio vulgaris ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), kereće grožđe (Solanum nigrum ), čičak (Xanthium strumarium ).
VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: palamida njivska (Cirsium arvense ).

PREPORUKE I NAPOMENE: 
Visokoefikasan na palamidu. Tretiranje izvesti kada je palamida od faze rozete do visine 10 do 15 cm, kamilica u fazi razvoja 4 do 6 listova, ostali korovi u fazi 2 do 6 listova. Sprečiti zanošenje kapi na susedne parcele pod suncokretom.

Регистрован за културеРатеBBCH
Sugar beets0.6 - 1.2 l0
Winter rape0.6 - 1 l12 - 14
Spring rape0.6 - 1 l12 - 14