Kostriš

Senecio vulgaris

Jedno ili dvogodišnja biljka, do 60 cm visoka, jednostavna ili granata. Stabljika i listovi goli ili paučinasto dlakavi. Listovi nazubljeni i režnjeviti, gornji sedeći a pri dnu uvasto obuhvataju stabljiku. Cvetovi žuti, najčešće samo cevasti. Jezičasti cvetovi – za razliku od drugih kostriša – nedostaju. Glavice cilindrične, raspoređene u kratke gronjaste cvasti. Cveta preko cele godine, pored puteva, u baštama i usevima, ruderalnim i kamenitim mestima (na šutu). Nađena je i do 1800 m altitude. Evro-Mediteranski florni element.

Средства за заштиту биља