Serbia

Kostriš (dragušac, obična krstica)

Senecio vulgaris

Jedno ili dvogodišnja biljka, do 60 cm visoka, jednostavna ili granata. Stabljika i listovi goli ili paučinasto dlakavi. Listovi nazubljeni i režnjeviti, gornji sedeći a pri dnu uvasto obuhvataju stabljiku. Cvetovi žuti, najčešće samo cevasti. Jezičasti cvetovi – za razliku od drugih kostriša – nedostaju. Glavice cilindrične, raspoređene u kratke gronjaste cvasti. Cveta preko cele godine, pored puteva, u baštama i usevima, ruderalnim i kamenitim mestima (na šutu). Nađena je i do 1800 m altitude. Evro-Mediteranski florni element.

pesticides
Afalon
intensity: ★★★
Chicara Duo
intensity: ★★★
Passat
intensity: ★★★
Pulsar 40
intensity: ★★★
Savazon 480
intensity: ★★
Agro quatro
intensity: g_not_available_label
Azin
intensity: g_not_available_label
Baptiste
intensity: g_not_available_label
Basico 480 SL
intensity: g_not_available_label
Bevekor
intensity: g_not_available_label
Bevetomp
intensity: g_not_available_label
Boom efekt
intensity: g_not_available_label
Boss 300 SL
intensity: g_not_available_label
Challenge 600
intensity: g_not_available_label
Clinic TF
intensity: g_not_available_label
Coltrane
intensity: g_not_available_label
Cornisto
intensity: g_not_available_label
Cosmic 36
intensity: g_not_available_label
Didikvat
intensity: g_not_available_label
Dikamba 480 SL
intensity: g_not_available_label
Duga OD
intensity: g_not_available_label
Galolin Mono
intensity: g_not_available_label
Glifohem
intensity: g_not_available_label
Glifol
intensity: g_not_available_label
Glifomark
intensity: g_not_available_label
Glyphogan
intensity: g_not_available_label
Habit 25 OD
intensity: g_not_available_label
Hemoklop 100 SL
intensity: g_not_available_label
Hemomitron SC
intensity: g_not_available_label
Inferno
intensity: g_not_available_label
Innovate/Milagro
intensity: g_not_available_label
Kideka
intensity: g_not_available_label
Koban 600
intensity: g_not_available_label
Lentagran
intensity: g_not_available_label
Lentemul max
intensity: g_not_available_label
Lester
intensity: g_not_available_label
Lontrel 300
intensity: g_not_available_label
Metriks
intensity: g_not_available_label
Mezatron
intensity: g_not_available_label
Mezokor
intensity: g_not_available_label
Pikogal Plus
intensity: g_not_available_label
Piralis
intensity: g_not_available_label
Protivel 40 SC
intensity: g_not_available_label
Radivan
intensity: g_not_available_label
Resent 25 EC
intensity: g_not_available_label
Rimex extra
intensity: g_not_available_label
Sablja
intensity: g_not_available_label
Slopar extra
intensity: g_not_available_label
Sojal
intensity: g_not_available_label
Sprinter 25 EC
intensity: g_not_available_label
Trawell
intensity: g_not_available_label
Tribute 70 DF
intensity: g_not_available_label
Vazal
intensity: g_not_available_label
Velton WP
intensity: g_not_available_label
Vertesam 70 WG
intensity: g_not_available_label