Shican

Произвођач
Agrimatco
Регистрован до
2029-03-21
Матични број
321-01-1516/2018-11
Aktivni materijali
Линкови

Osobine i način delovanja
SHICAN je selektivni herbicid, kontaktne i rezidualne aktivnosti, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta. Prevashodno se apsorbuje izdancima ponika i karakteriše se ograničenom translokacijom.
Primena:
SHICAN se primenjuje u usevu suncokreta u količini 0,25 l/ha (2,5 ml na 100m²) tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja useva i korova.
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Spektar delovanja
Dobro suzbija: štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua).
Zadovoljavajuće suzbija: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) i vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus).
Slabo suzbija: poponac (Convolvulus arvensis), palamida (Cirsium arvense), tatula (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum) i boca obična (Xanthium strumarium)
Preporuke i napomene vezane za primenu
Može biti fitotoksičan u kombinaciji sa organofosfornim insekticidima. Kada se primeni prema uputstvu proizvođača, nije fitotoksičan za gajene useve. Međutim, u ekstremnim uslovima (jako povećana vlaga) može dovesti do prolazne fitotoksičnosti koja nema uticaja na dalji razvoj i prinos useva.
U slučaju propadanja ili preoravanja useva, na tretiranim parcelama mogu se sejati samo suncokret i pšenica.

U normalnom plodoredu, posle primene diflufenikana nema ograničenja.
Ako u zemljištu posle tretiranja nema dovoljno vlage, delovanje preparata može biti usporeno.
Ukoliko dođe do propadanja useva nakon primene, u jesen, mogu se odmah sejati ozima pšenica i ozimi ječam, a u proleće naredne godine (nakon perioda od 12 nedelja i preoravanja) i ostala strna žita, uljana repica ( jara), kukuruz, soja, suncokret, lucerka, mahunarke, krompir, šećerna repa, mrkva, kupusnjače, luk. U normalnom plodoredu posle žetve ozime pšenice i ječma na tretiranim površinama, pri normalnoj obradi zemljišta ( oranje na 10-15 cm), mogu se sejati u jesen uljana repica, lisnate kupusnjače, zimski luk, a na proleće svi napred navedeni usevi bez ograničenja.

Регистрован за културе
Corn
Potatoes