Pepeljuga srcolisna

Chenopodium hybridum

Kotiledoni uzani, duguljasto ovalni, sa malom peteljkom. Listovi trougaoni, sa srcolikom osnovom, sa obe strane 2-4 špicasta zuba, dug vrh celih ivica, bez brašnastog nanosa. Cvasti u razgranatom klasju ili štitaste cvasti, smeštene na kraju ili u pazuhu, gore bez listova. Biljka obrazuje 1.000 do 15.000 crnih, 1,5-2 mm dugih semenki koje u tlu dugo zadržavaju sposobnost klijanja (10 do 20 godina). Temperatura klijanja leži između 5 i 30°C.

Средства за заштиту биља