Alternaria yanıklık
Alternaria alternata f. sp. citri

Hastalık Tanımı :
Hastalık, genellikle genç sürgün, genç yaprak ve yeşil meyve kabuğu üzerinde ortaya çıkar. Başlangıçta 1 mm veya daha küçük olan lekeler zamanla büyür. Hastalık yaprakların delinmesine, yırtılmasına, sararıp dökülmesine, genç sürgünler üzerinde yanıklık biçiminde kurumuş kısımların meydana gelmesine daha ileri durumlarda ise bitkinin genç kısımlarının tamamen kurumasına neden olur.

Yaşayış : 
Hastalık, yaşlı yapraklarda genç yapraklardaki kadar etkili değildir. Genç yaprakların hasta kısımlarındaki lezyonlar siyahlaşır, buna karşılık daha yaşlı yapraklarda ise etrafı sarı halka ile çevrili kahverengi lekeler oluşur. Yaşlı yapraklar hastalığa oldukça dayanıklıdır. Diğer zararlanma belirtilerinden (dolu zararı, ilaç yakmaları vb.) farkı, sağlam kısımlara uzanan damar etrafındaki bazı dokuların ölmüş olmasıdır.
Meyvelerdeki belirtiler, ilk bulaşmadan yaklaşık 4 gün sonra meydana gelir, çukurlaşmış kahverengi veya siyah lekeler şeklinde görülür. Bu lekelerin etrafı sarımsı yeşil halka ile çevrilir. Bu çukurlar dolu zararını andırır. Şiddetli hastalanan meyveler olgunlaşmadan dökülürler.
Fungus, yaprak, sürgün ve ağaç başındaki mevsimsiz meyveler üzerinde kışı geçirir. Hastalığın oluşumunu sağlayan sporları yapraklar üzerinde daha çok bulunur. Yağmur, yağmurlama sulama, sık sulama, çiğ, hızlı sürgün gelişimi hastalığı artırır.

Kültürel Önlemler :
1. Yeni kurulan bahçelerde sık dikimden kaçınmalı, hava akımının kolayca oluşacağı bir dikim şekli uygulanmalıdır.
2. Hızlı sürgün gelişimini teşvik eden sık ve fazla azotlu gübrelemeden kaçınmalıdır.
3. Sürgün gelişimini artıran aşırı budamadan kaçınmalıdır.
4. Sık sık sulama yapılmamalıdır.
5. Islaklık oluşturacağı için sık sık yağmurlama sulama yapılmamalıdır.

İlaçlama Zamanı :
İlaçlamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünlerin gelişme başlangıcından veya ilk hastalık belirtisi görüldüğünde başlanmalıdır. Özellikle genç sürgün, genç yaprak ve yeşil meyvelerin iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. İlaçlamalara sürgün gelişiminin durduğu, yağışların azaldığı, sıcakların arttığı ve meyvenin enfeksiyona duyarlı olduğu dönem tamamlanıncaya kadar kullanılan fungisitin etki süresi de dikkate alınarak devam edilmelidir. Ayrıca çiçeklenme döneminde, çiçeklenme ve döllenmeye zarar vermeyecek şekilde ilaçlamalar ayarlanmalıdır. İlaçlamalarda bahçe tipi motorlu pülverizatörler kullanılmalıdır.