Agrobase Turkey
Alternaria yanıklık
Alternaria alternata f. sp. citri

Hastalık Tanımı :
Hastalık, genellikle genç sürgün, genç yaprak ve yeşil meyve kabuğu üzerinde ortaya çıkar. Başlangıçta 1 mm veya daha küçük olan lekeler zamanla büyür. Hastalık yaprakların delinmesine, yırtılmasına, sararıp dökülmesine, genç sürgünler üzerinde yanıklık biçiminde kurumuş kısımların meydana gelmesine daha ileri durumlarda ise bitkinin genç kısımlarının tamamen kurumasına neden olur.

Yaşayış : 
Hastalık, yaşlı yapraklarda genç yapraklardaki kadar etkili değildir. Genç yaprakların hasta kısımlarındaki lezyonlar siyahlaşır, buna karşılık daha yaşlı yapraklarda ise etrafı sarı halka ile çevrili kahverengi lekeler oluşur. Yaşlı yapraklar hastalığa oldukça dayanıklıdır. Diğer zararlanma belirtilerinden (dolu zararı, ilaç yakmaları vb.) farkı, sağlam kısımlara uzanan damar etrafındaki bazı dokuların ölmüş olmasıdır.
Meyvelerdeki belirtiler, ilk bulaşmadan yaklaşık 4 gün sonra meydana gelir, çukurlaşmış kahverengi veya siyah lekeler şeklinde görülür. Bu lekelerin etrafı sarımsı yeşil halka ile çevrilir. Bu çukurlar dolu zararını andırır. Şiddetli hastalanan meyveler olgunlaşmadan dökülürler.
Fungus, yaprak, sürgün ve ağaç başındaki mevsimsiz meyveler üzerinde kışı geçirir. Hastalığın oluşumunu sağlayan sporları yapraklar üzerinde daha çok bulunur. Yağmur, yağmurlama sulama, sık sulama, çiğ, hızlı sürgün gelişimi hastalığı artırır.

Kültürel Önlemler :
1. Yeni kurulan bahçelerde sık dikimden kaçınmalı, hava akımının kolayca oluşacağı bir dikim şekli uygulanmalıdır.
2. Hızlı sürgün gelişimini teşvik eden sık ve fazla azotlu gübrelemeden kaçınmalıdır.
3. Sürgün gelişimini artıran aşırı budamadan kaçınmalıdır.
4. Sık sık sulama yapılmamalıdır.
5. Islaklık oluşturacağı için sık sık yağmurlama sulama yapılmamalıdır.

İlaçlama Zamanı :
İlaçlamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünlerin gelişme başlangıcından veya ilk hastalık belirtisi görüldüğünde başlanmalıdır. Özellikle genç sürgün, genç yaprak ve yeşil meyvelerin iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. İlaçlamalara sürgün gelişiminin durduğu, yağışların azaldığı, sıcakların arttığı ve meyvenin enfeksiyona duyarlı olduğu dönem tamamlanıncaya kadar kullanılan fungisitin etki süresi de dikkate alınarak devam edilmelidir. Ayrıca çiçeklenme döneminde, çiçeklenme ve döllenmeye zarar vermeyecek şekilde ilaçlamalar ayarlanmalıdır. İlaçlamalarda bahçe tipi motorlu pülverizatörler kullanılmalıdır.

Effective on
Agfesin
Efficiency: ★★★
Armure 300 EC
Efficiency: ★★★
Astmazine 70 WP
Efficiency: ★★★
Bestkur 25 EC
Efficiency: ★★★
Broader 30 EC
Efficiency: ★★★
Cankozeb M-45
Efficiency: ★★★
Casnox H 2 F
Efficiency: ★★★
Charge 50 WG
Efficiency: ★★★
Contracool 70 WP
Efficiency: ★★★
Cupro-Cup 50 WG
Efficiency: ★★★
Cupsil 77 WP
Efficiency: ★★★
Defender 70 WG
Efficiency: ★★★
Drunk 300 EC
Efficiency: ★★★
Efdal Barox
Efficiency: ★★★
Efdal Proneb 70 WP
Efficiency: ★★★
Fiero 77 WP
Efficiency: ★★★
Flotrobin WG 50
Efficiency: ★★★
Gurador
Efficiency: ★★★
Hektaş Hydrocop 77 WP
Efficiency: ★★★
Herodion 50 WP
Efficiency: ★★★
Ippon
Efficiency: ★★★
Kambit
Efficiency: ★★★
Master Pro
Efficiency: ★★★
Mastergold
Efficiency: ★★★
Mayoz 70 WP
Efficiency: ★★★
Mentacol 70 WP
Efficiency: ★★★
Miracle 25 EC
Efficiency: ★★★
Pestige 250 EC
Efficiency: ★★★
Placopp 77 WP
Efficiency: ★★★
Pladal 50 WP
Efficiency: ★★★
Polyram DF
Efficiency: ★★★
Powercop
Efficiency: ★★★
Pronto 300 EC
Efficiency: ★★★
Propicol 70 WP
Efficiency: ★★★
Rally EC 250
Efficiency: ★★★
Rover 50 WP
Efficiency: ★★★
Rovone 50 WP
Efficiency: ★★★
Safacol 70 WP
Efficiency: ★★★
Security EC
Efficiency: ★★★
Solizol 250 EC
Efficiency: ★★★
Superpon 70 WP
Efficiency: ★★★
Tilsim EC 25
Efficiency: ★★★
Top-Copp 5 E
Efficiency: ★★★
Troopest 50 WG
Efficiency: ★★★
Zeanol 50 WP
Efficiency: ★★★