GuradorRegistered until: 2023 M01 28
Agrobest - Fungisit
9030

TRIFLOXYSTROBIN
Sitokromda mikondrial solunum esnasında elektron transferini engeller. Orta derecede sistemik, ana olarak koruyucu özellikte geniş etki spekturumu olan bir fungisittir.
Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su içerisine boşaltılır ve ilaç dibe çökene kadar 1-2 dakika beklenir. Sonra ilaç tamamen eriyene kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir.

Kavun külleme: İlaçlamaya hastalık görülmeden başlanmalı, hastalığın seyrine göre 7-10 gün ara ile tekrarlanır.

Bağ külleme:
1. ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm boya erişince
2. ilaçlama: Koruklar saçma tanesi iriliğini aldığında 
3. ilaçlama: İkinci ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. 
Diğer ilaçlamalar 15 gün arayla tekrarlanmalıdır. Üzümlere ben düşünce ilaçlamalara son verilmelidir.

Elma karaleke: 
1. Çiçek gözleri kabardığı zaman
2. Pembe çiçek tomurcuğu devresinde
3. Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce
Diğer ilaçlamalar iklim hastalık için uygun giderse 10-12 gün arayla tekrarlanmalıdır.

Turunçgil kahverengi lekeye karşı:  İlkbaharda sürgünler yaklaşık 5-10 cm boya ulaştığında ve yeni yapraklarda ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır, gerekirse 12-14 gün arayla ilaçlamaya devam edilir.

Çeltik yanıklığına karşı:  Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birinci ilaçlama yapılmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 10-15 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır. 

Karpuz erken yaprak yanıklığına karşı: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birinci ilaçlama yapılmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 7-10 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

Kayısı’da   yaprak delene karşı:  1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 3. ilaçlama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ kılıfı meyvenin ucunu sıyırdığı dönemde yapılmalıdır. 
Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karışabilir.Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet Gurador diğer ilaçlar ile tank karışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce Gurador sonra ayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer ilaçlar konmalıdır. Şayet karışıma giren ilaçlar 'suda erir ambalajda (WSB) ise', depoya önce bunlar sonra Gurador ilave edilmelidir. 
Yayıcı, yapıştırıcı ile karıştırmayın. Bağda, Chropyrifos-ethyl ve Cypermethrin terkipli ilaçlarla yapılan karışımlar Yalova İncisi, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassas çeşitlerde genç yapraklarda hafif yakma yapabilir..

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 035
Elma ağacı0 - 00 - 014
Karpuz0 - 020 - 203
Kavun0 - 00 - 03
Kayısı0 - 00 - 014
Pirinç0 - 020 - 2035
Turunçgiller0 - 00 - 028