Fasulye kök çürüklüğü
Fusarium spp. (Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseoli)

FASULYE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIK BELİRTİSİ:
• Tohumun çimlenme döneminden bitkinin ileri dönemlerine kadar kendini gösterebilir.
• Bitki toprak yüzüne çıkmadan ölebilir, bu durumda tarlada boş alanlar görülür.
• Fide veya bitkinin ileri dönemlerinde meydana gelen hastalıkta, bitkide genel bir bodurluk, yapraklarda dökülme, sonunda da kurumalar ortaya çıkar.
• Hasta bitkinin kök sistemi ya hiç oluşmaz veya toprak yüzeyine yakın ikinci bir kök gelişmesi oluşur.
• Sapın içi boşalır ve rengi kiremit kırmızısı veya kahverengi bir renk alır.

FASULYE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER
• Hastalığı tüm sebzelerde görmek mümkündür.

FASULYE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Kültürel Önlemler
• Tohumluk hastalık görülmeyen tarlalardan sağlanmalıdır.
• Hastalık görülen alanlarda en az 2 yıl baklagil dışındaki bitkiler yetiştirilmelidir.
• Dengesiz gübrelemeden, özellikle fazla azotlu gübre vermekten kaçınılmalıdır.
• Taban suyu yüksek olan yerlerde ekim yapılmamalı veya toprak drene edilmelidir.
• Sık ekim ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
• Sulama suyu hastalıkla bulaşık olan alanlardan geçirilmemelidir.
• Hastalıklı bitkiler sökülerek yok edilmelidir.

KİMYASAL MÜCADELE
• Ekimden önce koruyucu olarak tohum ilaçlaması önerilebilir.