Turkey

Pis kokulu yeşil böcek

Nezara viridula

PİS KOKULU YEŞİL BÖCEK TANIMI VE YAŞAYIŞI
•  Ergini 13-15 mm boyunda yeşil renktedir.
•  Nimfleri ergine benzer, yeşil ile kahverengi arası renktedir.
•  İlk dönemlerde toplu halde yumurta kümesinin çevresinde bulunurlar, daha sonra dağılırlar.
•  Ergin ve nimfler bitkinin meyve yaprak ve gövdesinde beslenir.
•  Yılda 3 döl verirler.

PİS KOKULU YEŞİL BÖCEK ZARAR ŞEKLİ
•  Bitki özsuyunu emerek beslenirler.
•  Gelişmekte olan meyvelerde emgi yaptığı yerlerde açık sarı, beyazımtırak renkte lekeler oluşur.
•  Büyümekte olan meyvelerde şekil bozukluğuna yol açarlar.
•  Olgunlaşmış meyvelerde zarar gören kısmın rengi açılır, buruşarak çöker, normal dokuya nazaran daha sertleşir ve süngerimsi görünüm alır

PİS KOKULU YEŞİL BÖCEK ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER
•  Domates, biber, patlıcan, börülce ve fasulyede zararlıdır.

PİS KOKULU YEŞİL BÖCEK MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Kültürel Önlemler
•  Yabancı ot temizliği yapılmalıdır.
•  Çayırlık ve ormanlık alanların yakınına sebze yetiştiriciliği tercih edilmemelidir.

Kimyasal Mücadele
•  Bitki başına 5 ergin+nimf olduğunda ilaçlama yapılır.

 

pesticides
Agro-Malathion 60 EC
intensity: ★★★
Agrofarm Malathion 65 EM
intensity: ★★★
Basotim 20 EM
intensity: ★★★
Cansa Diazinon 20 EC
intensity: ★★★
Çiem-Malathion 20 EC
intensity: ★★★
Decan 2.5 EC
intensity: ★★★
Decis 2.5 EC
intensity: ★★★
Declare 25 EC
intensity: ★★★
Dedel EC 2.5
intensity: ★★★
Dekagard 25 EC
intensity: ★★★
Delete 2.5 EC
intensity: ★★★
Deltadoğ 25 EC
intensity: ★★★
Deltaplan
intensity: ★★★
Deltasen 2,5 EC
intensity: ★★★
Deltharin 2.5 EC
intensity: ★★★
Demond EC 2,5
intensity: ★★★
Depar 2,5 EC
intensity: ★★★
Deprive EC 2.5
intensity: ★★★
Dexedrine
intensity: ★★★
Diagonis 2.5 EC
intensity: ★★★
Efdal Delmetrin 25 EC
intensity: ★★★
Efdal Malation 20 EC
intensity: ★★★
Efdal Malation 60 EM
intensity: ★★★
Fermalathion 20 EC
intensity: ★★★
Fermalathion 65 EC
intensity: ★★★
Gold malathion 20 EC
intensity: ★★★
Gold Malathion 25 WP
intensity: ★★★
Gold Malathion 65 EC
intensity: ★★★
Hekthion 65 EM
intensity: ★★★
İzo-Malathion 20 EC
intensity: ★★★
Jetsis 2.5 EC
intensity: ★★★
Kimsan Malathion 65 EC
intensity: ★★★
Mak-Malathion 20 EM
intensity: ★★★
Malathion WP
intensity: ★★★
Malation 20% EM
intensity: ★★★
Nivathion 60 EC
intensity: ★★★
Predator 2,5 EC
intensity: ★★★
Pyrecin 2,5 EC
intensity: ★★★
S.Malathion 25 WP
intensity: ★★★
Siperkor 20
intensity: ★★★
Topraxdel 2.5 EC
intensity: ★★★