Zeytin kırlangıç böceği
Hysteropterum grylloides

TANIMI VE YAŞAYIŞI:
● Genel görünüş itibariyle Ağustos böceğinin küçültülmüş bir modeli gibidir.
Erginler 4-5 mm boyunda, genellikle kirli sarı renkte olup bazı farklı beslenme ortamlarının etkisiyle bal, fındık rengi gibi değişik renklerde de görülebilirler.
● Yumurtalar elips şeklinde, kırmızımsı kahverengindedir.
Düz yüzeyli, 1 mm boyundaki yumurtalarını 5-14’lük grup ve 2 sıralı olarak çamurdan yapılmış paketler halinde zeytin ağaçlarının dal ve gövdeleri üzerine bırakılır.
Kışı yumurtadan halinde geçirir.
Yılda bir döl verirler.

ZARAR ŞEKLİ:
● Bu böcek konukçusu olduğu bitkilerin çiçek, taze sürgün ve meyve saplarına hortumunu sokarak beslenir.
Bu beslenme sırasında yara alan dokunun zamanla rengi değişir, kurur ve dökülür.
Zeytinliklerde çokça görülmesine karşılık ekonomik bir zararlı değildir.
Bu zararlı Aydın, Adana, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Muğla ili zeytinliklerinde yaygındır.

ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:
● Polifag bir zararlıdır. Zeytin ve zeytin altlarındaki otsu bitkiler, elma, armut, incir ve antepfıstığı ağaçları konukçuları olarak sayılabilir.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ:
Kültürel Önlemler:
● Ağaçların gövde ve kalın dallarına temmuz ayından itibaran bırakılan yumurta paketleri sert fırça veya çuval parçasıyla kazınır ve ezilir.

KİMYASAL MÜCADELE:
● Kimyasal mücadelesine gerek yoktur.