AriesRegistered until: 2025 M01 12
Hektas - Herbisit
10024

Özellikler: Kök ve yapraklar tarafından alınan, seçici siste¬mik bir herbisittir. Dar ve geniş yapraklı yabancı otları çıkış öncesi ve çıkış sonrası kontrol eder. Kullanılacak su miktarı dekara 30-40 It'dir.
Çıkış sonrası ilaçlama: Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. ilaç toprakta birkaç ay içinde mikroorganizmalar tarafından parçalanır, toprakta birikimi söz konusu değildir. Müteakip sene ekilen kültür bitkilerine zararlı olmaz. Çıkış öncesi yapılan ilaçlama: Ekimden 1-2 gün sonra olmalıdır. ilaçlama sırasında toprak kezeksiz, ince ve tavında olmalıdır. İlaçlanan alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ilacı kullanırken dikkatli olmalı ve düşük doz tercih edilmelidir. Killi ve organik maddece zengin topraklarda ilaç daha yüksek dozlarda atılabilir.

Çıkış Öncesi İlaçlama: Ekimden sonra 1–2 gün içersinde yapılır. İlaçlama sırasında toprak tezeksiz olmalıdır. İlaçlı alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Killi ve organik maddece zengin topraklarda ilaç daha yüksek dozlarda atılabilir. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ilacı kullanırken dikkatli olunmalı ve düşük doz tercih edilmelidir.

Çıkış Sonrası İlaçlama: Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. Toprakta birikimi söz konusu değildir. Birkaç ay içinde toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanır. Bundan dolayı müteakip sene ekilen kültür bitkisinde zararlı olmaz.

Karışabilirlik: Diğer yabancı ot ilaçlarının birçoğu ile karışabilir. Ancak çiftçiye kendi imkân ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi öneririz. Hormonlu ilaçların esterli formülasyonları ile karıştırılmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Anason0 - 0150 - 175-
Ayçiçeği0 - 0250 - 250-
Havuç0 - 0150 - 175-
Kimyon0 - 0200 - 200-
Patates0 - 0250 - 250-
Soğan0 - 075 - 150-