Banderilla 70 WPRegistered until: 2021 M12 20
Doğal Tarım - Herbisit
8521

Özellikler: Patates, domates ve soyada çıkış öncesi veya çıkış sonrası kullanılabilen yabancı ot ilacıdır

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda BANDERILLA 70 WP ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan karışım depoya dökülür ve kalan gerekli su miktarı karıştırılarak depoya ilave edilir. Karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikatı için gereklidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
BANDERILLA 70 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup C1 olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BANDERILLA 70 WP‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup C1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:
Yüksek asit ve alkali karakterli ilaçlarla karıştırılmaz. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

ANTİDOT:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mide yıkanıp, yardımcı tedavi yapılır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Domates0 - 050 - 7542
Patates0 - 050 - 7542
Soya fasulyesi0 - 050 - 5042