Best Tref 48 ECKayıt süresi doldu
Agrobest - Herbisit
BEST TREF 48 EC (Trifluralin 480 g/L) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1 3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Best Tref 48 EC ilacını bir sezon içinde 1  kez’den fazla kullanmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1 3 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz. 
• Arılara zararsızdır.
• Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
• Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
• Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
• Toprak rutubetinin iyi olması gereklidir.
• İlaç 0 Co de tortulaşmaya müsait olduğundan + 5  Code ışık olmayan yerlerde depolayınız.
• Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz ve başka amaçla kullanmayınız.
İlaçlama yapılan tarlaya hububat 5-6 ay, şeker pancar ve mısır 12 aydan önce ekilmemelidir. Yabani hardalın sorun olduğu tarlalarda  kullanılmamalıdır.
 
TRIFLURALIN:
Seçici toprak herbisitidir. Yabancı ot fidelerine hipokotilden girer. Kök gelişimini engeller.
Gerekli miktardaki BEST TREF 48 EC (Trifluralin 480 g/L) az bir miktar suyla ayrı bir kapta önce  karıştırılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla  tamamlanır. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. İlaç su ile karıştırılıp püskürtme halinde uygulanan bir emülsiyon konsantredir. Düşük basınçlı pülverizatörler kullanılarak dekara 20-40 l. İlaçlı su püskürtülür.
 
BEST TREF 48 EC (Trifluralin 480 g/L) uygulandıktan sonra hemen toprağa karıştırılmalıdır. Mümkün ise ilaçlama ve karıştırma faaliyetleri birlikte yürütülmelidir. Kullanılan karıştırma ekipmanı toprağı iyice ufalayacak , iki ayrı yönde karıştıracak ve 8-15 cm derinlikte işleyecek şekilde olmalıdır. Toprağa karıştırma derinliği 5 cm'den daha az olması durumunda yabancı ot kontrolundan istenilen başarı elde edilemez. 
İlaçlama aletinin deposu su ile doldurulur. İlaçlama yapılacak sahaya dolaştırılır ve ne kadar su gideceği hesaplanır. Önerilen dozda ilaç hesaplanan su ile karıştırılıp ilaçlama yapılır.
 
BEST TREF 48 EC (Trifluralin 480 g/L) yüksek asit ve alkali ilaçlar hariç diğer herbisitlerle karışabilir.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Ayçiçeği0 - 0200 - 200-
Biber0 - 0200 - 200-
Domates0 - 0200 - 200-
Domates0 - 0200 - 200-
Fasulye0 - 0200 - 200-
Havuç0 - 0200 - 200-
Kimyon0 - 0200 - 200-
Pamuk0 - 0200 - 200-
Patlıcan0 - 0200 - 200-
Soğan0 - 0250 - 250-