BronerRegistered until: 2022 M11 27
Safa Tarim - Herbisit
4243

Özellikleri
Broner toprakta 10 gün içerisinde parçalanır, kalıntı bırakmaz. aha sonra yapılan ekilişlere zarar vermez.
Önce tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır, sonra kısmen su dolu  ilaçlama aletinin  deposuna karıştırılarak konulur ve depoya kalan gerekli su miktarı  ilave  edilerek tamamlanır. Doldurma ve ilaçlama sırasında ilaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılmalıdır.
BRONER kontakt etkili bir herbisittir.Bu nedenle , ilaçlama sırasında otların iyice ıslanabilmesi için  yerden ilaçlamalarda 20 l./ da. , uçakla  ilaçlamalarda  en az 5 lt/da., su kullanılmalıdır.Uçakla ilaçlamada alçak uçuş yapılarak iyi bir kaplama sağlanmalıdır.
İlaçlama sırasında rüzgar hızı 15 km/saat’in altında ve sıcaklık 5°C’nin üstünde olmalıdır. Çiğ düşmüş ise otların aşırı ıslaklığının gitmesi beklenmelidir.
Yabancı ot mücadelesinde  ot rekabeti ne kadar erken kırılırsa o derece çok verim alınır. Ayrıca fide dönemindeki otların kontrolü daha başarılıdır. O nedenle BRONER ’in  ekinin 3-5 yapraklı , mısırın 2 - 4 yapraklı döneminde kullanılmasıyla azami fayda sağlar.
BRONER  yağ, yayıcı-yapıştırıcı gibi maddelerle karışmaz. Mevcut yulaf herbisitleriyle karıştırarak kullanılabilir. 2,4-D veya MCPA  etkili maddeli herbisitlerin tavsiye dozlarının 1/3’ü  BRONER ’in tavsiye edilen dozu ile karıştırılarak kullanıldığında etki alanı genişler. O takdirde önce diğer ilaç tankta su ile karıştırılmalı, daha sonra BRONER ilave edilmelidir. Karışım yapma durumunda diğer ilaçlar için önerilen dönemler ilaçlama zamanı olarak esas alınmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık arpa0 - 0150 - 150-
Kışlık buğday0 - 0150 - 150-
Mısır0 - 0150 - 150-
Yazlık arpa0 - 0150 - 150-
Yazlık buğday0 - 0150 - 150-