Carmen MZRegistered until: 2021 M10 14
Doğal Tarım - Fungisit
8426

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Önerilen dozda bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice kanştınlıp, yanya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna kanştmlarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ:
Bağda mildiyö: 1. uygulama sürgünler 25-30 cm boya erişince yapılmalıdır. 2. ve daha sonraki uygulamalar 10 günlük aralıklarla yapılmalıdır.

Patates, soğan, domates ve hıyarda mildiyö: Uygulamaya bitkilerde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalı, hava koşulları ve bitkinin gelişme durumuna göre 10 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Tütünde mildiyö: Tohumların çimlenip, fidelerin toprak yüzünü örtmesinden sonra başlanarak 8-10 gün arayla uygulanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
CARMEN MZ adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M3 + H5,40 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek içinCARMEN MZ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M3 + H5,40 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 028
Domates0 - 00 - 07
Patates0 - 00 - 07
Salatalık0 - 00 - 03
Soğan0 - 00 - 07
Tütün0 - 00 - 028