Agrobase Turkey
Mildiyö
Phytophthora infestans

Etmenin genel özellikleri :
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary fungal bir hastalık etmeni olup, Solanaceae familyasına ait bitkilerde (domates, patates, biber ve patlıcan) geç yanıklık (mildiyö) hastalığına neden olur. Bölgelere göre ilkbahar ve yaz başlagıcında hastalık belirtileri patates bitkilerinde görülmeye başlar. Hastalık etmeni toprakta ve ölü bitki artıklarında canlılığını uzun süre koruyamaz, fakat dayanıklı üreme organı olan oosporları muhafaza edilebilir. Bir alanda epideminin (salgın) başlaması için mikroorganizma patates yumrularında kışı geçirmekte ya da tohumluk patates veya şaşırtılacak domates fideleri ile yeni bir alana tekrar girmelidir veyahutta canlı sporlar yağmurla veya sulama suyu ile taşınmalıdır. Serin, yağışlı havalar (16 - 27 °C) hastalığın gelişmesi için uygun iken, kuru ve sıcak havalar hastalığın gelişmesini engelleyebilir. İnfektelenmiş gövde dokuları hastalık etmenini kuru ve sıcak havalardan korur ve uygun koşullarda hastalık buralardan tekrar gelişir ve büyük epidemilere yol açabilir. Yağmurlu, sisli ve çiğ oluşumu yüksek olan yerlerde hastalık sık olarak karşımıza çıkar. İnfekteli dokular üzerinde fungal etmenin sporları (sporongia) oluşur. Yağmur ya da sulama suları sporları sağlıklı bitkilere taşır ve sporongialar ıslak yaprak ve gövdeleri direkt yada stomalardan infekte ederler. Serin ve nemli koşullarda, sporongia hareketli olan zoosporları da üretebilir ve bu sporlarda bitkileri direkt olarak enfekte edebilir. Fungal etmen yaprak ve gövde de hızla kolonize olur ve infektelen bölge hastalık ilerken nekrotik olur. Lezyonların kenarlarında hastalığın devamını sağlayan yeni sporongialar stomalardan çıkmaya başlar. Uygun koşullar altında hastalık etmeni bir yaşam döngüsünü 4 gün içerisinde tamamlayabilir. Gelişme sezonunda böyle yaşam dögüsü defaatlerce olabilir. Sporongia veya zoosporlar da bitkilerin gelişme sezonlarında ya da hasatta ve depoda patates yumrularını infekte edebilir. Hastalık ile bulaşık yumrular depolanırsa, hastalık direk ya da indirekt olarak yumrulara zarar verebilir. İndirek zararı yumruları diğer yumuşak çürüklük etmenlerine hassaslaştırmasıyla olur. Hastalık etmeninin farklı biyotipleri bulunmakta (A1 ve A2 eşleşme tipleri), bunlar bir araya geldiklerinde dayanıklı üreme organı olan oosporlar oluşmaktadır. Kullanılan hiç bir tiçari çeşit P. infestans' a yeteri kadar dayanıklılık vermemektedir. Hastalık bir kez ortaya çıktıktan sonrada, kültürel önlemler hastalığın gelişmesini kontrol altına alamaz. Hastalık başlamadan önce yapılan koruyucu kimyasal ilaçlar, ürünün tamamen yok olamsını engelleyen tek bir kontrol metotdur.

Belirtileri:
Suyla ıslanmış gibi lekeler yaprak ve gövdeler üzerinde görülür, hızla genişler ve kahverengiye veya siyaha döner. Nemli koşullar altında beyaz küflü bir yüzey ya da bir halka görünümü yaprak altında lezyonun kenarında görülebilir. Serin ve ıslak koşullarda yanıklık hızla ilerler ve birkaç gün içerisinde tüm bir alanı etkileyebilir. İnfektelen yumrularda ilk önce kahvrengi ile mor bir renklenme görülür, aha sonra ise kahverengimsi bir kuru çürüklük ya da ıslak çürüklük vardır. Yumrularda yanıklık infeksiyonları çoğunlukla depolamanın ilk birkaç ayı içerisinde görülebilir, ama belirtiler depolama süresincede görülmeye devam edebilir.

Mücadelesi:
Kültürel Mücadele:
1. Bahar dikimlerinden önce depolardan ve tarladan çürümüş ya da ezilmiş yumruların temizlenmesi. Tarlada kalan bitki artıklarının temizlenmesi, toprağa gömülmesi ya da hayvanlara yedirilmesi.
2. Sertifikalı, hastalıktan ari yumruların kullanımı. Tohumluk yumrularının yetiştrildiği yerlerde hastalık etmeni görülüyorsa buralardan tohumluk yumru satın alınmamalı.
3. Yabancıotlar ve diğer solanaceus bitkiler ile mücadele edilmeli.
4. Hastalığın yayılmasın azaltacak uygun bir sulama sistemi uygulanmalı. Nemli ve bulutlu havalarda aşırı sulamalardan kaçının.
5. Toprak aşırışekilde nemli ise hasattan kaçının.
6. Uygun havalandırması olan depolarda tohumluk yumrular depolanmalı ve yumrular üzerinde serbest su oluşmundan kaçınılmalı.
7. Mümkün mertebe dayanıklılık gösteren bitkiler tercih edilmeli.
8. Bitkiler sık dikimden sakınmalı, havadar alanlar üretimde kullanılmalı ve havalanması fazla olan alanlar terçıh edilmeli.
9. Erkenci ve geççi çeşitler arasındaki mesafe artırılmalı ya da birbirinden uzak olmalıdır.
10. Biyolojik mücadele olarak "Serenade" WP kullanılmakta olup bakteriyel (Bacillus subtilis) bir etmendir.
Kimyasal Mücadele:
Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. İlaçlamalar düzenli aralıklarla yapılmalı, özellikle hastalığın görüldüğü bölgelerde hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce, bitkiler koruyucu ilaçlar ile ilaçlanmalıdır.

Effective on
Above 35 DF
Efficiency: ★★★
Acclaim
Efficiency: ★★★
Acrobat Plus
Efficiency: ★★★
Acropol-Plus CC
Efficiency: ★★★
Acs Bakır Hidroksit
Efficiency: ★★★
Action MZ
Efficiency: ★★★
Actormen MZ
Efficiency: ★★★
Adalan Forte
Efficiency: ★★★
Adastra
Efficiency: ★★★
Adorin
Efficiency: ★★★
Agfesin
Efficiency: ★★★
Agn-Captan 50 WP
Efficiency: ★★★
Agricarde SC
Efficiency: ★★★
Agrifos 400
Efficiency: ★★★
Agrisave
Efficiency: ★★★
Agrizate
Efficiency: ★★★
Agro-Bakir 50 WP
Efficiency: ★★★
Agro-Bordomix
Efficiency: ★★★
Agro-Captan 50 WP
Efficiency: ★★★
Agro-Tox
Efficiency: ★★★
Agrofarm Captan 50 WP
Efficiency: ★★★
Agrogeneb ME 22
Efficiency: ★★★
Agrostop MZ
Efficiency: ★★★
Agrotanil 500 SC
Efficiency: ★★★
Agrozeb 50 WP
Efficiency: ★★★
Agtrol Bordeaux WP
Efficiency: ★★★
Aktraz
Efficiency: ★★★
Alabora SC
Efficiency: ★★★
Alecto WG
Efficiency: ★★★
Alfosetil 80 WP
Efficiency: ★★★
Aliette 800 WG
Efficiency: ★★★
Alliset 80 WP
Efficiency: ★★★
Alliset 800 WG
Efficiency: ★★★
Alsit
Efficiency: ★★★
Amaranth
Efficiency: ★★★
Antracol Combi WP 76
Efficiency: ★★★
Antracol WP 70
Efficiency: ★★★
Arbatt MZ
Efficiency: ★★★
Ares 600 SC
Efficiency: ★★★
Astmazine 70 WP
Efficiency: ★★★
Aviso WG
Efficiency: ★★★
Awtech WG
Efficiency: ★★★
Balear 500 SC
Efficiency: ★★★
Banadoc WP
Efficiency: ★★★
Bandit 50 WP
Efficiency: ★★★
Banko 500
Efficiency: ★★★
Barret
Efficiency: ★★★
Baymenol F 71,5 F
Efficiency: ★★★
Bendis
Efficiency: ★★★
Besentia
Efficiency: ★★★
Best Bakir 50 WP
Efficiency: ★★★
Best Captan 50 WP
Efficiency: ★★★
Best Mayneb M-22
Efficiency: ★★★
Bifac Pro
Efficiency: ★★★
Bion MX 44 WG
Efficiency: ★★★
Blue Cup 50 WG
Efficiency: ★★★
BlueMac-M 45
Efficiency: ★★★
Bluemax Bordolex
Efficiency: ★★★
Bordeaux Gennova WG
Efficiency: ★★★
Bordoflow
Efficiency: ★★★
Bravo
Efficiency: ★★★
Burjuva
Efficiency: ★★★
Cabrio TR
Efficiency: ★★★
Caira
Efficiency: ★★★
Calonil 75 WP
Efficiency: ★★★
Cambaz MZ
Efficiency: ★★★
Can Kaptan 50 WP
Efficiency: ★★★
Cancol Combi
Efficiency: ★★★
Cankozeb M-45
Efficiency: ★★★
Cansamil 72 WP
Efficiency: ★★★
Cansaneb M-22
Efficiency: ★★★
Captan'H
Efficiency: ★★★
Carbenil
Efficiency: ★★★
Carmen MZ
Efficiency: ★★★
Casaro 50 SC
Efficiency: ★★★
Caser Pro
Efficiency: ★★★
Cavalry 500 SC
Efficiency: ★★★
Centric
Efficiency: ★★★
Centurex
Efficiency: ★★★
Ceres
Efficiency: ★★★
Chedar 500 SC
Efficiency: ★★★
Cland WP
Efficiency: ★★★
Clip
Efficiency: ★★★
Cockpit 50 WP
Efficiency: ★★★
Compaq
Efficiency: ★★★
Conrad SC
Efficiency: ★★★
Consento SC 450
Efficiency: ★★★
Contracool 70 WP
Efficiency: ★★★
Coperat 50 WP
Efficiency: ★★★
Cuddle DF
Efficiency: ★★★
Cuppomaster
Efficiency: ★★★
Cupravit OB 21
Efficiency: ★★★
Cupre 700
Efficiency: ★★★
Cupre Pro 42 WP
Efficiency: ★★★
Cuprenax 50 WP
Efficiency: ★★★
Cuprozin 35 WP
Efficiency: ★★★
Curazin DF
Efficiency: ★★★
Curcoz 50 WP
Efficiency: ★★★
Cure-Plus CL
Efficiency: ★★★
Curye 50 WP
Efficiency: ★★★
Curzeb 50 WP
Efficiency: ★★★
Dagos MZ
Efficiency: ★★★
Deimos
Efficiency: ★★★
Dikotan 455 SC
Efficiency: ★★★
Dikotan M-22
Efficiency: ★★★
Dikozin M-45
Efficiency: ★★★
Dithane M-45 Special
Efficiency: ★★★
Doğer Bakır 50 WP
Efficiency: ★★★
Doris
Efficiency: ★★★
Dotanil 500 SC
Efficiency: ★★★
Efdal Akrobot MZ
Efficiency: ★★★
Efdal Azbin SC
Efficiency: ★★★
Efdal Bakirox 50 WP
Efficiency: ★★★
Efdal Baksül
Efficiency: ★★★
Efdal Captanim 50 WP
Efficiency: ★★★
Efdal Cotonil 500 SC
Efficiency: ★★★
Efdal Cumiks 410 WP
Efficiency: ★★★
Efdal Fosalin 80 WP
Efficiency: ★★★
Efdal Kaspora
Efficiency: ★★★
Efdal M-22
Efficiency: ★★★
Efdal Maco M-45
Efficiency: ★★★
Efdal Mantalax 72 WP
Efficiency: ★★★
Efdal Procar 722 SL
Efficiency: ★★★
Efdal Proneb 70 WP
Efficiency: ★★★
Ekonom 72 WP
Efficiency: ★★★
Electis 75 WG
Efficiency: ★★★
Enercol
Efficiency: ★★★
Equation Pro
Efficiency: ★★★
Erfruit 50 WP
Efficiency: ★★★
Ertac M-22
Efficiency: ★★★
Ertarcol 70 WP
Efficiency: ★★★
Evakur
Efficiency: ★★★
Expert Team
Efficiency: ★★★
Extotox 75 WG
Efficiency: ★★★
Fatcho 5 EC
Efficiency: ★★★
Fenix WDG
Efficiency: ★★★
Ferrigard 600
Efficiency: ★★★
Festline Bakir 50 WP
Efficiency: ★★★
Fherus
Efficiency: ★★★
Fiero Liquid
Efficiency: ★★★
Fighter Blu
Efficiency: ★★★
Fitonette 80 WP
Efficiency: ★★★
Flo-Captan 50 WP
Efficiency: ★★★
Foça WG
Efficiency: ★★★
Folistar 50 WP
Efficiency: ★★★
Folistar 80 WDG
Efficiency: ★★★
Folpan 50 WP
Efficiency: ★★★
Folpan 80 WDG
Efficiency: ★★★
Fosfogard 400
Efficiency: ★★★
Fumazin M-45
Efficiency: ★★★
Funnil 500
Efficiency: ★★★
Gennova Bakir 50 WP
Efficiency: ★★★
Genozeb
Efficiency: ★★★
Göker Captan 50 WP
Efficiency: ★★★
Göztaşı
Efficiency: ★★★
Grapdris 250 SC
Efficiency: ★★★
Guard
Efficiency: ★★★
Guerra 400
Efficiency: ★★★
Gunline
Efficiency: ★★★
Gunner
Efficiency: ★★★
Hektaneb M-22
Efficiency: ★★★
Hektanil
Efficiency: ★★★
Hektanil 500 SC
Efficiency: ★★★
Hektaş Bakir
Efficiency: ★★★
Hektaş Bordo 20 WP
Efficiency: ★★★
Hektaş Hydrocop 77 WP
Efficiency: ★★★
Helper-M WG
Efficiency: ★★★
Heros
Efficiency: ★★★
Hostrakol 70 WP
Efficiency: ★★★
Igzemix
Efficiency: ★★★
İlma Captan
Efficiency: ★★★
Impala WG
Efficiency: ★★★
Impose
Efficiency: ★★★
Infinito SC 687,5
Efficiency: ★★★
Jasop
Efficiency: ★★★
Karzep 50 WP
Efficiency: ★★★
Kingcozeb M-45
Efficiency: ★★★
Kledion WG
Efficiency: ★★★
Koan
Efficiency: ★★★
Kocide Opti
Efficiency: ★★★
Koctel 2000 DF
Efficiency: ★★★
Koctel Opti WG
Efficiency: ★★★
Koruma Faltan 50 WP
Efficiency: ★★★
Kuppa 50 WP
Efficiency: ★★★
Kurveto DF
Efficiency: ★★★
Lacerta 250 SC
Efficiency: ★★★
Lampris
Efficiency: ★★★
Lazarus
Efficiency: ★★★
Lena Pasof 72 WP
Efficiency: ★★★
Lonron Power TM
Efficiency: ★★★
Macrobat MZ
Efficiency: ★★★
Manco 80 WP
Efficiency: ★★★
Manica Bordeaux Mixture
Efficiency: ★★★
Mankotam M 45
Efficiency: ★★★
Marde 80 DF
Efficiency: ★★★
Mashona 50 SC
Efficiency: ★★★
Mashona Ultra
Efficiency: ★★★
Mass Bakir 50 WP
Efficiency: ★★★
Masscaptan 50 WP
Efficiency: ★★★
Massconil
Efficiency: ★★★
Masscozeb
Efficiency: ★★★
Massfoset
Efficiency: ★★★
Massocarb
Efficiency: ★★★
Masstriforte
Efficiency: ★★★
Mastercop
Efficiency: ★★★
Mastergold
Efficiency: ★★★
Mavzer SC
Efficiency: ★★★
Maxat
Efficiency: ★★★
Mayceb M-45
Efficiency: ★★★
Mayoz 70 WP
Efficiency: ★★★
Meltemi 72 WP
Efficiency: ★★★
Menta Anjelik
Efficiency: ★★★
Menta Captan 50 WP
Efficiency: ★★★
Menta Fiona
Efficiency: ★★★
Menta M-45
Efficiency: ★★★
Mentacol 70 WP
Efficiency: ★★★
Mermaid Pro
Efficiency: ★★★
Merpan 80 WDG
Efficiency: ★★★
Metamix 80 DF
Efficiency: ★★★
Metarex
Efficiency: ★★★
Milor %72 WP
Efficiency: ★★★
Mirella MZ 72
Efficiency: ★★★
Neotil M 72
Efficiency: ★★★
Nicarden
Efficiency: ★★★
Nildazim 550 SC
Efficiency: ★★★
Norat 50 WP
Efficiency: ★★★
Odeon 50 WP
Efficiency: ★★★
Open 72 SL
Efficiency: ★★★
Organo-Cop 5 EC
Efficiency: ★★★
Orvego
Efficiency: ★★★
Over WP
Efficiency: ★★★
Oxi Cup 50 WG
Efficiency: ★★★
Ozacc
Efficiency: ★★★
Paraconil 500 SC
Efficiency: ★★★
Paraconil 75 WP
Efficiency: ★★★
Parcur
Efficiency: ★★★
Party 72-SL
Efficiency: ★★★
PATAMİL 72 WP
Efficiency: ★★★
Payartis 250 SC
Efficiency: ★★★
Penthium DF
Efficiency: ★★★
Pergado MZ
Efficiency: ★★★
Pertrak MZ
Efficiency: ★★★
Pil - Kurod
Efficiency: ★★★
Piler-Maneb WP
Efficiency: ★★★
Pilervin
Efficiency: ★★★
Pinovet
Efficiency: ★★★
Piston 70 WP
Efficiency: ★★★
Pityo Pro
Efficiency: ★★★
Placard
Efficiency: ★★★
Placate 80 WP
Efficiency: ★★★
Placol 70 WP
Efficiency: ★★★
Pladofan-M
Efficiency: ★★★
Planet 72 WP
Efficiency: ★★★
Plant Care
Efficiency: ★★★
Plantel
Efficiency: ★★★
PLatin Captan 50 WP
Efficiency: ★★★
Playfarm DF
Efficiency: ★★★
Polyen 72 WP
Efficiency: ★★★
Polyram DF
Efficiency: ★★★
Polyza
Efficiency: ★★★
Poseidon 80 WP
Efficiency: ★★★
Pounce DF
Efficiency: ★★★
Powercop
Efficiency: ★★★
Premex
Efficiency: ★★★
Prevail
Efficiency: ★★★
Prevent
Efficiency: ★★★
Previcur 607 SL
Efficiency: ★★★
Previcur Energy SL 840
Efficiency: ★★★
Preview N
Efficiency: ★★★
Prodinil SC
Efficiency: ★★★
Proguard 600
Efficiency: ★★★
Propacur N
Efficiency: ★★★
Propicol 70 WP
Efficiency: ★★★
Proxanil
Efficiency: ★★★
Quadris
Efficiency: ★★★
Quantas
Efficiency: ★★★
Quantum MZ
Efficiency: ★★★
Quorum 480 WDG
Efficiency: ★★★
Ragusa
Efficiency: ★★★
Rambler 50 WP
Efficiency: ★★★
Rastaban
Efficiency: ★★★
Regalo
Efficiency: ★★★
Remus
Efficiency: ★★★
Revus Pro
Efficiency: ★★★
Ridolin MZ 72 WP
Efficiency: ★★★
Ridomil Gold Extra
Efficiency: ★★★
Ridomil Gold MZ 68 WG
Efficiency: ★★★
Ridonet MZ 72 WP
Efficiency: ★★★
Ridozeb MZ 72 WP
Efficiency: ★★★
Rita 400
Efficiency: ★★★
Roder 80 WP
Efficiency: ★★★
Rootguard 600
Efficiency: ★★★
Rothalonil 75 WP
Efficiency: ★★★
Rotundis
Efficiency: ★★★
Safa Bakir 50 WP
Efficiency: ★★★
Safa Captan 50 WP
Efficiency: ★★★
Safa Ridonet Gold MZ 68 WP
Efficiency: ★★★
Safacol 70 WP
Efficiency: ★★★
Safconil 500 FL
Efficiency: ★★★
Safconil W 75
Efficiency: ★★★
Sakozeb M 45
Efficiency: ★★★
Saldeco 20 WG
Efficiency: ★★★
Saldeco 20 WP
Efficiency: ★★★
Saneb M 22
Efficiency: ★★★
Selis 72 WP
Efficiency: ★★★
Shako-Cop 5 E
Efficiency: ★★★
Sim bakir 50 WP
Efficiency: ★★★
Sim Captan 50 WP
Efficiency: ★★★
Sim M-45
Efficiency: ★★★
Simdonil 72 WP
Efficiency: ★★★
Sinbat
Efficiency: ★★★
Skyner
Efficiency: ★★★
Sloop MZ
Efficiency: ★★★
Smogg SC
Efficiency: ★★★
Spectra
Efficiency: ★★★
Spidoll DF
Efficiency: ★★★
Sprint
Efficiency: ★★★
Stin 80 WP
Efficiency: ★★★
Sunconil 500 FL
Efficiency: ★★★
Suncupro 50 WP
Efficiency: ★★★
Sunviso WG
Efficiency: ★★★
Supera SC
Efficiency: ★★★
Supercozeb M 45
Efficiency: ★★★
Supercuprol
Efficiency: ★★★
Superpon 70 WP
Efficiency: ★★★
Synet WG
Efficiency: ★★★
Tazoman 72% WP
Efficiency: ★★★
Terminus
Efficiency: ★★★
Topraxantrakol
Efficiency: ★★★
Topraxbakır 50 WP
Efficiency: ★★★
Topraxcaptan 50 WP
Efficiency: ★★★
Topraxcarb SL
Efficiency: ★★★
Topraxmaneb M-22
Efficiency: ★★★
Topzate DF
Efficiency: ★★★
Topzate Extra
Efficiency: ★★★
Topzeb 50 WP
Efficiency: ★★★
Torero Max
Efficiency: ★★★
Torrent
Efficiency: ★★★
Tower
Efficiency: ★★★
Tricopper Forte
Efficiency: ★★★
Trival Forte
Efficiency: ★★★
Trooper 72 WP
Efficiency: ★★★
Ultimatrix
Efficiency: ★★★
Unilax M 45
Efficiency: ★★★
Veliyette
Efficiency: ★★★
Vennex-AL 80 WP
Efficiency: ★★★
Verdun
Efficiency: ★★★
Violet 72 WP
Efficiency: ★★★
Vivacur SL
Efficiency: ★★★
Passpar 80 WG
Efficiency: not_available
Tri-Miltox Max
Efficiency: not_available
ZZ Cuprocol
Efficiency: not_available