Efdal AkitRegistered until: 2023 M12 12
Tarkim - Herbisit
9404

İlacın Hazırlanması:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tanımlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. EFDAL AKİT (Foramsulfuron 22,5 g/L) motorlu sırt atamizörü hariç her çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır. İlacın uygulanmasından önce veya sonra organik fosforlu insektisitler kullanıldığında ürüne zarar verebilir. 5 C° nin altında ve 30 C° nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmayınız. İlaçlamadan 4-5 saat sonra yağacak yağışlardan ilaç etkilenmez. Aşırı stres koşullarında (kuraklık, su birikmesi v.s.) ilaçlamayı erteleyiniz. 

İlacın Özellikleri: 
EFDAL AKİT mısır tarlalarında dar (yıllık ve çok yıllık) ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası uygulanan sistemik bir ilaçtır. EFDAL AKİT uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtası ile bünyeye alınıp yabancı otun içine taşınır. Çok yıllık çimensi otlarda, özellikle Kanyaş'ta (geliç) rizomlara kadar ilerler. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alımı durur. Böylece mısır bitkisiyle rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içinde olur.
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tanımlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. EFDAL AKİT (Foramsulfuron 22,5 g/L) motorlu sırt atamizörü hariç her çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır. İlacın uygulanmasından önce veya sonra organik fosforlu insektisitler kullanıldığında ürüne zarar verebilir. 5 C° nin altında ve 30 C° nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmayınız. İlaçlamadan 4-5 saat sonra yağacak yağışlardan ilaç etkilenmez. Aşırı stres koşullarında (kuraklık, su birikmesi v.s.) ilaçlamayı erteleyiniz. 
İlacın Özellikleri: 

EFDAL AKİT mısır tarlalarında dar (yıllık ve çok yıllık) ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası uygulanan sistemik bir ilaçtır. EFDAL AKİT uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtası ile bünyeye alınıp yabancı otun içine taşınır. Çok yıllık çimensi otlarda, özellikle Kanyaş'ta (geliç) rizomlara kadar ilerler. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alımı durur. Böylece mısır bitkisiyle rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içinde olur.

EFDAL AKİT, Deltamethrin, Carbendazim ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Mısır0 - 0200 - 200-