Turkey

Eforia 247 SC

registered_until: February 21, 2023
SYNGENTA - insecticide
6250

Ilacın özellikleri ve etki şekli : Eforia 247 SC: ilacının etkili maddeleri "thiamethoxam" temas - mide yoluyla ve sistemik etkiyle zararlıların sinir sistemleri üzerinde etkili; "Iambda-cyhalothrin" ise zararlılara hem temas ve hem de mide yoluyla etki eden yeterli kalıcı etkiye sahip kombine bir ilaçtır. Bitki aksamı tarafından alınan etkili maddeler süratle kotiledon, taze sürgün ve yapraklara taşınırlar.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:
TUTUN
Zararlı: Tütün Yaprak biti (Myzus persicae)
Adı Kullanma dozu: 25 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 21

Zararlı: Thrips (Thrips tabaci)
Adı Kullanma dozu: 20 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 21

FINDIK
Zararlı: 
Fındık kurdu (Balaninus nucum) 
Adı Kullanma dozu:
10 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 
7

Zararlı: Fındık filiz güvesi (Gypsonoma dealbana)
Adı Kullanma dozu:
 15 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 
7

MISIR
Zararlı:  
Mısır kurdu(Ostrinia nubilalis )
Adı Kullanma dozu:
 
40 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 
14

Zararlı:  Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides)
Adı Kullanma dozu:
 
40 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 
14

Zararlı:  Yaprak bitleri (Rhopalosiphum maidis, Myzus persicae, Rhopalosıphum padı)
Adı Kullanma dozu:
 
30 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 
14

PAMUK
Zararlı:  Yaprak pireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens )
Adı Kullanma dozu:
 
20 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 
21

ANTEP FISTIGI
Zararlı: 
 Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)
Adı Kullanma dozu:
 
15 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 
 56

NAR
Zararlı:  Nar yaprakbiti (Aphis punicae)
Adı Kullanma dozu:
 
 40 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 
 14

ZEYTIN
Zararlı:  
Zeytin kabuklubiti (Parlatoria olea) 
Adı Kullanma dozu:
 
 
 15 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 
 21

Zararlı:  Zeytin sineği (Bactrocera oleae)
Adı Kullanma dozu:
 
  15 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 
 21  

Zararlı:  Zeytin fidantırtılı (Palpita unionalis)
Adı Kullanma dozu:
 
  15 ml / da 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün): 
 21 

KULLANMA ŞEKLI
Tütün-Yaprakbiti : Bir yaprakta ortalama 25 adet yaprak biti (nimf veya ergin) görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı, 12-15 günlük aralıklarla zararlının yoğunluğu izlenerek ilaçlamalara devam edilmelidir. Tütün-Thrips: Yaprak başına ortalama 5 tütün thripsi görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Fındık-Fındık kurdu : ilaçlama, bahçedeki hakim çeşitlerdeki fındığın yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaştığında (3-4 mm) ve sayım sonucunda 10 ocakta 2' den fazla ergin böcek görüldüğünde yapılmalıdır. Fındık-Filiz güvesi : Fındık filizgüvesi ile bulaşık olan bahçelerde bir ön sayım yapılarak mücadeleye gerek olup olmadığına karar verilmelidir;bu amaçla: 1-10 da olan bahçelerde 10 ocak, 11-30 da olan bahçelerde 20 ocak, ve 30 da'dan büyük bahçelerde 30 ocak işaretlenir. Her işaretli ocaktan, alt, orta ve üst kısımlarından 10'ar olmak üzere toplam 30 yaprak alınıp, zarar belirtisi olanlar sayılır. Zarar görmüş yaprak oranı % 15 olduğunda ilaçlama yapılır. Yaprak dökümü başladıktan sonra ilaçlama yapılmamalıdır. Mısır-Mısır kurdu : ilaçlamaya ilk yumurtalar görüldükten bir hafta sonra başlanmalı,ilaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 2 veya 3 ilaçlama yapılmalıdır. Mısır-Koçankurdu :İlaçlama koruyucu olarak yapıldığından bitkiler 20-30 cm boya ulaştığında haftada iki kez kontrol edilmeli, yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile birlikte ilaçlamaya geçilmeli, ilaçların etki süreleri dikkate alınarak 10-15 gün ara ile 2 veya 3 ilaçlama yapılmalıdır. Mısır-Yaprak bitleri : Bitki başına ortalama 60 birey gözlendiğinde ilaçlama yapılır. Pamuk-Yaprak pireleri : Yaprak başına 25 adet (Ege Bölgesi ) veya 10 adet (Güney Anadolu Bölgesi) yaprak piresi görüldüğünde ilaçlama yapılır. Antepfıstıgı-Antepfıstığı psillidi :Haftada bir yapılacak sayımlar sonucunda 100 bileşik yaprakta yapılacak sayımlarda bileşik yaprak başına ortalama 20-30 nimf görülmesi,ilk yazlık ergin ve yumurta sayısında belirgin bir artışın kaydedilmesi ,konulan yumurtaların bir çoğunun açılmış olması, ilk ergin parazitoit çıkışlarının henüz başlamamış olması koşullarına uyularak ilaçlama yapılır Nar-Nar yaprak biti: Nar yaprak bitine karşı genel olarak, ilkbaharda tek ilaçlama yeterlidir. Bu amaçla bir önceki yıldan bulaşık olduğu bilinen bahçelerde tomurcuklar patladıktan sonra (çiçek öncesi) yeterli yaprakbiti yoğunluğu varsa ilaçlama yapılır. Ila lamalarda ağaç başına 10 adet bulaşık sürgün eşik olarak kabul edilir. Zeytin-Zeytin kabuklubiti : Birinci döle karşı çok yüksek popülasyonlar olması halinde ilaçlama yapılmalıdır. İkinci döl mücadelesinde ise bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı dikkate alınmalıdır.Zararlı yoğunluğunun yüksek, parazitlenme oranının da % 50'den düşük olduğu bahçelerde kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bunun için, Temmuz sonu, Ağustos başlarından itibaren yumurta!' dişiler kontrol edilmeli ve yumurtaların % 50'sinin açıldığı ( ikinci döl ergin oranının % 70-80 'i bulduğu) zaman ilaçlama yapılmalıdır. Zeytin-Zeytin sineği: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak sofralık zeytinlerde % 1, yağlık zeytinlerde % 6-8 vuruk saptandığında ilaçlama yapılır. Zeytin-Zeytin fidantırtılı: Sürgün veriminin yoğun olduğu dönemde % 10 bulaşık sürgün tespit edildiğinde (sürgünde 1. tırtıl bile bulaşık sayılır) ilaçlamaya başlanır. 

Etkili
crops
Tütün
BBCH
0 - 0
Kayıtlı norma
20 - 25
Hasat Öncesi Aralığı
21
crops
Fındık
BBCH
0 - 0
Kayıtlı norma
10 - 15
Hasat Öncesi Aralığı
7
crops
Mısır
BBCH
0 - 0
Kayıtlı norma
30 - 40
Hasat Öncesi Aralığı
14
crops
Pamuk
BBCH
0 - 0
Kayıtlı norma
20 - 20
Hasat Öncesi Aralığı
21
crops
Antep fıstığı
BBCH
0 - 0
Kayıtlı norma
0 - 0
Hasat Öncesi Aralığı
56
crops
Nar
BBCH
0 - 0
Kayıtlı norma
0 - 0
Hasat Öncesi Aralığı
14
crops
Zeytin
BBCH
0 - 0
Kayıtlı norma
0 - 0
Hasat Öncesi Aralığı
21