Gainer 10 WPRegistered until: 2021 M05 7
Safa Tarim - Herbisit
3940

Özellikleri
GAİNER 10 WP hububatta (buğday, arpa, yulaf, çavdar) yabancı mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır. Suda ıslanabilir toz formülasyonda hazırlanmıştır. Düşük dozlarda kullanılır, seçiciliği çok yüksektir. Yabancı otlar GAİNER 10 WP’yi kökleri ve yeşil aksamları yoluyla bünyelerine alırlar. Uygulamadan kısa bir süre sonra hassas yabancı otların büyümesi durur. Ancak ölüm belirtileri, büyüme şartlarına, yabancı otların hassasiyetine göre uygulamadan 1-3 hafta sonra görülür. Yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olası açısından uygulamadan sonraki 2 saatlik yağışsız sürenin olması önemlidir. Uygulamadan sonraki sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini hızlandırır, soğuk ve kurak şartlar geciktirir. Uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz. Stres altındaki bitkiye uygulamayınız. GAİNER 10 WP tavsiye edildiği şekilde kullanılırsa tek yıllık pek çok geniş yapraklı ve bazı dar yapraklı yabancı otu kontrol eder. Birçok iki yıllık ve bazı çok yıllık yabancı otlarda kontrol edilir veya baskı altında tutulur.
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Hazırlanmış ilaç mahlûlü 24 saatten fazla bekletilmemelidir. 

ÇIKIŞ ÖNCESİ- Buğday
Doz dekara 5 gram ilaçtır.
Tatbikat uniform olarak buğday ekiminden sonra 3-4 gün içinde yapılmalıdır. Genel olarak ilkbaharda çıkış yapan geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için ikinci bir tatbikata gerek yoktur.

ÇIKIŞ SONRASI- Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve triticale
Doz dekara 7.5 gram ilaçtır.
Tatbikat hububatın 2-3 yapraklı devresinden kın devresine kadar olan dönem içinde herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak en iyi etkiyi GAİNER 10 WP genç (5 cm Çap veya yüksekliğe erişmemiş) ve aktif olarak büyümekte olan yabancı otlara uygulandığında alınmaktadır.
GAİNER 10 WP, Hububat-nadas-hububat ve hububat-hububat ekim nöbetlerinin uygulandığı alanlarda tavsiye edilir.
Not: Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden GAİNER 10 WP’i anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya ve zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz
* Marmara Bölgesi dışında kullanılması tavsiye edilmez.
2,4-D Amin, 2,4-D Ester, Dichlofop-methyl, Fenoxaprop-P-ethyl ihtiva eden ilaçlarla karışabilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık arpa0 - 07.5 - 7.5-
Kışlık buğday0 - 05 - 7.5-
Kışlık yulaf0 - 07.5 - 7.5-
Kışlık çavdar0 - 07.5 - 7.5-
Yazlik çavdar0 - 07.5 - 7.5-
Yazlık arpa0 - 07.5 - 7.5-
Yazlık buğday0 - 05 - 7.5-
Yazlık yulaf0 - 07.5 - 7.5-