Horayda ExtraRegistered until: 2023 M12 31
Safa Tarim - Herbisit
6761

Özellikleri
HORAYDA EXTRA, buğday ve arpada geniş yapraklı ot mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır.Kuru akışkan olarak hazırlanmıştır.Düşük dozlarda kullanılır,seçiciliği çok yüksektir.
HORAYDA EXTRA, kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır.Topraktaki kalıcı etkisi kısadır.Hassas yabancı otların büyümesi uygulamadan kısa süre sonra durur.Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına,yabancı otların hassasiyetine bağlı olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra görülür.Tatbikattan sonraki sıcak ve nemli şartlar HORAYDA EXTRA’nın etkisini hızlandırırken soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. HORAYDA EXTRA, uçucu ya da yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz.
Gerekli miktardaki HORAYDA EXTRA’yı birkaç litre su içinde iyice çözündükten sonra,karıştırıcısı çalışmakta olan su ile dolu ilaçlama tankının içine ilave ediniz.Tatbikat süresince sürekli karıştırma,ilacın düzgün dağılması ve tatbikatı için gereklidir.Tatbikat için hazırlanmış HORAYDA EXTRA karışımlarını ilaçta bir parçalanma söz konusu olabileceğinden 24 saatten fazla bekletmeyiniz.
Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içinde)  kadar olan dönem içerisinde güvenle kullanılabilir.HORAYDA EXTRA tatbikat zamanı açısından büyük esneklik sağladığından,uygulama zamanı problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tesbit edilir.En iyi netice ilaçlama yabancı otlar en az iki yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik ve çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır.Tatbikattan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olmasını sağlar.
HORAYDA EXTRA, her çeşit ilaçlama aletiyle (yer,uçak) atılabilir.Ancak iyi bir etki için iyi bir kaplama şarttır.Yer aletlerinden dekara 15-20 litre su,uçakla mücadelede dekara 3-5 litre su yeterlidir.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ : Hububatta HORAYDA EXTRA kullanımından 60 gün sonra her türlü kültür bitkisi ekilebilir.
ÖNEMLİDİR : Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse ağaçlara ve kültür bitkilerine zarar verebilir.Tavsiye edilmediği kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak ya da yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz.İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz.Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.
İlaçlama Aletlerinin Temizlenmesi : Tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinde zarar meydana gelebileceğinden hububattaki ilaçlamalardan hemen sonra ilaçlama aletlerinin tüm parçalarının :
-100 litre suya 1 litre çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) hesabıyla hazırlanan eriyikle temizleyiniz.
- Bu eriyik 10 dakika süreyle  karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankının içinde tutulur.
- İlaçlama tankı,pompası,hortum ve borusu ilaçlama meme ve süzgeçlerini çıkardıktan sonra  
 hazırlanan eriyikle en az 3 defa temizlenir.
- Meme ve süzgeçler ayrı olarak yıkanmalıdır.

HORAYDA EXTRA 2,4-D Ester,2,4-D Amin terkipli,Eagle Süper ve İllotox 28 EC isimli ilaçlarla tank karışımı halinde kullanılabilir.

HORAYDA EXTRA ayrıca hububatta ruhsatlı her türlü insektisit veya fungisitlerle tank karışımı halinde veya peşpeşe kullanılabilir.Ancak bazı şartlarda (kuraklık,hububat 2-4 yapraklı dönemde) organik fosforlu insektisitlerle (örneğin parathion) yapılacak tank karışımı veya peşpeşe tatbikatlar hububatta geçici sararmalar veya aşırı durumlarda zarar meydana getirebilir.Bu nedenle,geniş alanlarda kullanmadan bu tür tatbikatların küçük alanlarda denenmesi ve bir insektisit kullanılması gerekiyorsa,mümkünse organik forsforlular grubunun dışında (örneğin sentetik piretroidler grubundan bir insektisit kullanılması tavsiye edilir.Tank karışımları hazırlanırken öncelikle HORAYDA EXTRA suda çözülmeli,daha sonra diğerleri ona ilave edilmelidir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık arpa0 - 02 - 3-
Kışlık buğday0 - 02 - 3-
Yazlık arpa0 - 02 - 3-
Yazlık buğday0 - 02 - 3-