Pelemir (Acımık)
Cephalaria syriaca

Cephalaria syriaca (L.) Schrader (Dipsacaceae) türünün olgun mey vakfıdır. Bu tür 1 m kadar yükseklikte, bir yıllık, gövdesi tüylü bir bitkidir. Çiçekler mavimsi renkli. Bilhassa Orta Anadoluda tarlalarda çok görülür.
Pelemir tohumu protein (% 14-20) ve sabit yağ (% 21-26) taşır. Tohumlar Ona Anadolunun bazı bölgelerinde (Kayseri, Erzincan, Diyarbakır) iyi kaliteli ekmek elde etmek için, ekmek ununa karıştırılır, hayvanlara yem olarak verilir ve yağ elde edilir (2, 3, 4).
Pelemir tohumu yağı zor kuruyan bir yağdır. Bu yağ dericilikte, hayvanları yağlamakta ve bezir yağının tağşişinde kullanılır.