Kazaska 40 ECRegistered until: 2021 M12 27
Agropharm - Fungisit
5779
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır, sonra bu karışım aletin deposuna eklenir ve Sonra tank karıştırma aparatı çalıştırılarak su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını ayarlamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

Kullanım Şekli
KAZASKA 40 EC sistemik etkili koruyucu ve tedavi edici özelliği olan bir fungisittir. Tatbikattan 4 saat veya daha sonra yağan yağmur ilacın etkinliğini azaltmaz.
Bağ küllemesi
1. ilaçlama : Sürgünler 25-30 cm boya erişince bağ küllemesine karşı.
2. İlaçlama : Çiçek taç yaprakları döküldüğünde(koruklar saçma tanesi iriliğini aldığında)  
3. ve diğer ilaçlamalar meteorolojik ve ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 günlük aralarla devam edilir.Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamaya son verilir.
Elma kara lekesi
1.ilaçlama : Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
2.ilaçlama : Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce
3. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 günlük aralarla yapılır.
Elma küllemesi
1. İlaçlama : Pembe çiçek tomurcuğu döneminde
2. ilaçlama : Çiçek taç yapraklarının % 60-70’i döküldüğünde,
3. ve diğer ilaçlamalar ihtiyaca göre ilaçlamalara hastalığın durumuna ve hava koşullarına göre 10-14 gün ara ile  devam edilir.
Şeker Pancarı
Uygulamalara hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.
 
Dayanıklılık
Yüksek derecede ve spesifik etkili fungisitlere karşı direnç oluşma ihtimali oldukça fazladır. Bu nedenle farklı etki mekanizmasına sahip fungisitlerin dönüşümlü olarak kullanılmasında fayda vardır. Aynı yerde bir sezonda bağda ve elmada 5’den fazla , şeker pancarında ise 2’den fazla KAZASKA 40 EC uygulaması yapmayınız.
 
Karışabilirlik Durumu
Bordo Bulamacı ve kireç sülfür dışında pek çok zirai mücadele ilacı ile ön karışım testi yapmak suretiyle karıştırılabilir
 
Antidotu
Özel bir anditodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 030
Elma ağacı0 - 00 - 030
Şeker pancarı0 - 015 - 2030