Agrobase Turkey
Loxdor 45 SC Registered until: 4 Nisan 2022
Astranova - Herbicide
8643

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANMA ŞEKLİ: Bitki koruma ürünü su ile karıştırılarak kullanılır. Bitki koruma ürünü önce ayrı bir kap suda eritiniz. Uygulama tankını yarıya kadar su ile doldurup, karıştırıcısını çalıştırarak bitki koruma ürününü ilave ediniz ve üzerini su ile tamamlayınız. Boş bitki koruma ürünü ambalajının içerisine (¼)bir bölü dördüne kadar temiz su koyup iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankının içerisine boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrar ediniz. Hazırlanmış bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız. İyi bir etki için iyi bir kaplama uygulama şarttır. Kullanılacak su miktarı dekara 30-40 l’dir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer yabancı ot için kullanılan bitki koruma ürünlerinin birçoğu ile karıştırılabilir. Hormonlu ilaçların esterli formülasyonları ile karıştırılamaz. LOXDOR 45 SC bitki koruma ürünü fosetyl-al etkili fungisit bitki koruma ürünleri ile ortamın pH’ı ayarlanmadan karıştırılmamalıdır. Aksi halde fitotoksisite meydana gelebilir. Bitki koruma ürünlerinin karışabilirlik durumu bilinmiyorsa bitki koruma ürünü aletin deposuna konmadan önce ‘kavanoz testi’ uygulanmalıdır. Karıştırmadan önce bitki koruma ürün etiketlerindeki karışabilirlik ile ilgili bilgileri dikkatle okunmalıdır.

Effective
Crops
Sunflowers
BBCH
0 - 0
Registred norm
250 - 250
Preharvest Interval
-
Crops
Caraway
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 200
Preharvest Interval
-
Crops
Onions
BBCH
0 - 0
Registred norm
75 - 150
Preharvest Interval
-
Crops
Potatoes
BBCH
0 - 0
Registred norm
250 - 250
Preharvest Interval
-
Crops
Anise
BBCH
0 - 0
Registred norm
150 - 175
Preharvest Interval
-
Crops
Carrots
BBCH
0 - 0
Registred norm
150 - 175
Preharvest Interval
-