OviedoKayıt süresi doldu
Agri Sciences - Herbisit

KULLANMA SEKLI: ilacın Uygulamaya Hazırlanmasi: ilaçlama aletinin deposu yan yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konulur. Karışturma düzeni çalıştunlarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Uygulama Zamanı: *Oviedo yabancnotların 2-4 yapraklı olduklari genç dönemlerinde kullanılmalidir. *lyi bir kaplama ilaçlama yapacak sekilde yeterli su kullanılmalidir. ilaçlamaya başlamadan önce aletin kalibrasyonu yapılmalidir. Dekara kullanulacak su miktarı 20-40 litredir. ilaçlama sirasinda hava sıcaklığu 25ec nin üzerinde olmamalidir. Günün serin saatlerinde kullanilmalidir. *Yağmur veya çiğden Islanmış yabancıotlara ilaç atilmamalidir. ilaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalidir. ilaçlama Aletinin kalibrasyonu: llaçlama aletinin deposuna bir miktar su konulur. Belirli bir alan için harcanan su miktarı sabit hizla ilerleyerek tespit edilir. Daha sonra tespit edilen su miktar ile gerekil ilaç miktarı kartsurlarak ilaçlamaya başlanır

DiRENç iLE iLGiLi BiLGi: Oviedo adli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasina göre Grup Cl ci olarak sunuflandirilmiş bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasuna sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için oviedo'nun ayni üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayisini aşmayiniz. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip Grup C1 C1 harici bitki koruma ürünlerinin kullanılmasina özen gösteriniz.

KARISABILIRLIK DURUMU: Ethofumesate, deltamethrin ve diclofop-methyl etkili maddeli ilaçlarla karışabilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Şeker pancarı0 - 0400 - 40090