Pivot 25 WPRegistered until: 2021 M05 24
Cansa Kimya - Fungisit
5531

ÖZELLİKLERİ: Triazole grubundan, sistemik bir fungisittir. Etki mekanizması açısından DMI(demethylation inhibitors) grubu içinde yer alır. Fungus hücrelerinde sterol biyosentezini engelleyerek etkili olur. Tedavi edici özelliktedir. Birçok kültür bitkisindeki Külleme, Karaleke, Monilya, Erken yaprak yanıklığı vb. hastalıklara karşı etkilidir. Ayrıca farklı formülasyonları tohum ilaçlamasında kullanılır. Bu gruptaki fungisitler; çeşitli kültür bitkilerindeki Oomycetes sınıfından olan Mildiyö etmenlerine (Phytophthora infestans, Peronospora spp., Plasmopora spp. vb.) ve bu sınıftan olan diğer funguslara etkili değildir. Zira, Oomycetes sınıfından olan funguslar gelişme ve üremeleri için sterol biyosentezine ihtiyaç duymazlar.

İLACIN HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. Deponun geri kalan kısmı aletin karıştırıcısı çalıştırılarak gerekli miktar su ile doldurulur. 

İLACIN KULLANILMASI:
Domates; ilk hastalık belirtileri görüldüğünde 10–14 gün aralıklarla bitki üzerine kaplama olarak püskürtülür. 
Elma; Küllemeye karşı;
1. ilaçlama pembe tomurcuk döneminde,
2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının %60–70`i döküldüğünde,
3. ve diğer ilaçlamalar 10 gün ara ile yapılmalıdır.
Kara lekeye karşı ;
1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında,
2. ilaçlama çiçek rozet döneminde, 
3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80`i dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar ise hava durumuna ve ilacın etki süresine göre uygulanır.
Armut ;
1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında,
2. ilaçlama çiçek rozet döneminde, 
3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80`i dökülünce hava durumuna bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Kayısı ;
1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5–10 çiçekte),
2. ilaçlama tam çiçeklenmede (%90–100 çiçekte) 
Hububat; 
çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde kaplama olarak birinci ilaçlama yapılır. 
Şartlar hastalık için uygun giderse 10–14 gün arayla ikinci bir ilaçlama daha yapılmalıdır. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: WP formülasyonlarla karışabilir. Diğer formülasyonlarla ön deneme yapmak gereklidir. Genellikle yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Armut0 - 00 - 014
Domates0 - 00 - 07
Elma ağacı0 - 00 - 014
Kayısı0 - 00 - 014
Kışlık arpa0 - 075 - 75-
Kışlık buğday0 - 075 - 75-
Yazlık arpa0 - 075 - 75-
Yazlık buğday0 - 075 - 75-