RemusRegistered until: 2024 M12 30
Agri Sciences - Fungisit
4996

KULLANMA ŞEKLi ilaçlama aletinin deposu yanya kadar suyla doldurult li miktarda ilaç ayr bir kapta bir miktar suyla kanşturularak aletin deposuna aktarulur. Aletin kan düzeni çalistanlarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Ilaçlama esnasında bitki en iyi şekilde yi yer aletlerine yaprak yaprak yüzeylerinin alti memelori fakulmak suretiyle flaçlama rilzgarsz Elma kara lekesi: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardiemda. 2 ilaçlama pembe rozot tomurcuğu dömcininde, 3 ilaçlama çiçek top yapraklan 70-80 dokülünce 4. ve dieer ilaçlamalar hava şartlar ve hastaluğun seyrine göre yaplm. Armutta kara leker l ilaçlama çiçek gözleri kabardiğunda, 2,ilaçlama beyaz rozet donorninde, ilaçlamaçick taç yapraklarmrn %70-80'i dökülünce,4. ve diğer ilaçlanalar hava şartlan ve lastaltum seyrine göre 10 gün ile yaptlmaludir Damateste mildiyö: Domates yapraklarinda 3-5 mun çapunda ilk lekeler görülance ilaçlamaya başlanir. Nohutta antraknoz: Yapraklarda 2-3 mm çapında yuvarlak veya uzunumsu lekeler görülünce ilaçlamaya başlanir ve 7-10 gün ara ile hastalukan siddetine ve meteorolojik sartlara göre ilaçlamalara devam edilir. şeker pancaranda yaprak leke hastali llaçlamaya ilk belirtiler görülünce baylanur ve 20 gün ara ile ilaçlamalara devam edilir.

KARISABILIRLiK DURUMU Remus halen kullanılan birçok insektisit, fungisit ve akarisitin suda Islanabilir toz fonuülasyonlan ile karistunlmadan önce karrşabiliriigi ve fitotoksisite duurumu test edilmelidir. Çok kuvvetli asit ve alkali özellikteki ilaçlarla kanştirilmamalidir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Armut0 - 00 - 014
Domates0 - 00 - 03
Elma ağacı0 - 00 - 03
Leblebi, Nohut0 - 00 - 03
Salatalık0 - 0200 - 2003
Yer fıstığı0 - 00 - 0-
Şeker pancarı0 - 0200 - 200-