Safconil 500 FLRegistered until: 2021 M08 17
Safa Tarim - Fungisit
5612

Uygulamaya Hazırlama Şekli
Uygulamadan önce ilaçlı mahlûlün hazırlanması sırasında iyi bir karışım elde etmek için ilacın ambalajını mutlaka bir kaç defa baş aşağı çevirdikten sonra kullanılacak ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilir ve daha sonra yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aletinin içine dökülür. Geri kalan su miktarı karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.

Kalibrasyon: İlaçlamadan önce aletin uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler (veya ağaç) düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara (veya ağaç başına) kullanılacak ilaçlı su miktarı hesap edilir.

Elmada karaleke: 1.İlaçlama çiçek gözleri kabardığında,2. İlaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde,3. İlaçlama çiçek taç yaprakları % 70–80 döküldüğünde,4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10–14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Hıyarda mildiyö: İlk ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başlayınca veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle derhal ilaçlamaya başlanır. 8 -10 gün ilaçlamaya devam edilir.

Şeker Pancarında yaprak leke hastalığı: Tarlanın köşegenleri doğrultusunda rastgele alınan erişkin yaprakların % 5’inde en az birer leke görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı. 10-14 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Domateste mildiyö: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile derhal ilaçlamaya başlanır. 10–12 gün aralıklarla tekrarlanır.

Kayısıda Yaprak Delen: 1. İlaçlama, sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra (dormant dönem).  2. ilaçlama, ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe çiçek tomurcuğu devresinde (normal dönem).  3. ilaçlama, meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna ayrıldığı dönemde yapılmalıdır

SAFCONİL 500 FL, WP formundaki birçok insektisit ve fungisitle tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak ilaç etiketleri üzerindeki tavsiye ve dozlara dikkat edilmelidir. Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır. Az miktarlarda bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Hazırlanan ön karışımda ayrışma veya çökelme varsa bu karışım kullanılmamalı, ilaçlar ayrı ayrı uygulanmalıdır. Karışımlar bekletilmeden uygulanmalıdır. Surfektanlar ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması ve ikiden fazla pestisit ile karıştırılması tavsiye edilmez. s=M?? rah3#?#text-align:justify;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:1.1pt;mso-height-rule: exactly'>Hıyarda mildiyö: İlk ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başlayınca veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle derhal ilaçlamaya başlanır. 8 -10 gün ilaçlamaya devam edilir.

Şeker Pancarında yaprak leke hastalığı: Tarlanın köşegenleri doğrultusunda rastgele alınan erişkin yaprakların % 5’inde en az birer leke görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı. 10-14 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Domateste mildiyö: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile derhal ilaçlamaya başlanır. 10–12 gün aralıklarla tekrarlanır.

Kayısıda Yaprak Delen: 1. İlaçlama, sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra (dormant dönem).  2. ilaçlama, ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe çiçek tomurcuğu devresinde (normal dönem).  3. ilaçlama, meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna ayrıldığı dönemde yapılmalıdır. 

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Domates0 - 00 - 03
Elma ağacı0 - 00 - 03
Kayısı0 - 00 - 056
Salatalık0 - 00 - 03
Şeker pancarı0 - 0300 - 3003