TayroRegistered until: 2024 M12 2
Doğal Tarım - Insektisit
9947

Özellikler: TAYRO® ilacının etkili maddesi "thiamethoxam" zararlılara hem temas ve hem de mide yoluyla etki eden sistemik bir ilaç olup, böceklerin sinir sistemi üzerine tesirlidir. Bitki aksamı tarafından alınan etkili madde süratle kotiledon, taze sürgün ve yapraklara taşınmaktadır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. Bitki koruma ürünlü mahlul her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla bitki koruma ürünlü mahlul hazırlanmamalıdır.
Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülverizatörleri ile motorlu atömizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil akşamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce ürünü ambalajında iyice çalkalayınız. Hazırlanan karışım bekletilmeden kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:
Pamuk: Fide devresinde % 50 bulaşık fide, tarla devresinde ise 1 yaprakta ortalama 25 adet yaprak biti görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır.

Tütün: Bir yaprakta ortalama 25 adet yaprak biti (nimf veya ergin) görüldüğünde üstten uygulamaya başlanır.

Şeftali: 100 adet sürgünün 7’si bulaşık olduğunda veya erginlerin 3/4’ünün kanatlı forma dönüştüğünde uygulamaya başlanmalıdır.

Domates (sera), Biber (sera), Hıyar (sera): Bitki koruma ürünü damla sulama sistemi ile bitkilerin kök bölgesine verilir. Uygulama öncesi sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli ürün miktarı ilaçlama tankına konur ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılır. Uygulama bittikten sonra da borularda kalan ürünün temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma % 10’u geçmemelidir.

Armut: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve zararlı nimflerin salgıladığı tatlımsı madde akıntısının başlamadığı dönemde, sürgünlerin % 15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğünde o sürgün bulaşık kabul edilir.

Marul: 20-40 adet yaprakta bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet olduğunda uygulamaya başlanmalıdır.

Elma: Sürgünlerin % 15’i bulaşık olması halinde uygulamaya başlanmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
TAYRO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 4A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAYRO‘nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
TAYRO depo karışımı olarak kullanılacaksa, TAYRO’dan önce ‘Suda erir ambalajlı’ (WSB) bitki koruma ürünleri aletin deposuna konur. Ambalajlar tamamen eridikten ve bitki koruma ürünleri çözüldükten sonra TAYROtanka ilave edilir. TAYRO yaygın olarak kullanılan birçok bitki koruma ürünüyle karışım halinde kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Balıklara ve arılara zehirlidir.

ANTİDOT:
Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Armut0 - 00 - 014
Biber0 - 0100 - 1005
Domates0 - 015 - 1005
Elma ağacı0 - 00 - 014
Marul0 - 020 - 2014
Pamuk0 - 020 - 2028
Patlıcan0 - 030 - 305
Salatalık0 - 0100 - 1003
Tütün0 - 015 - 155
Şeftali0 - 00 - 014