Liden tvetand
Lamium amplexicaule

Kendetegn: En ret spinkel enårig plante med en indtil 25 cm. lang firkantet stængel, der i reglen er ugrenede eller med ret svage sideskud.
Bladene er modsatte, rundtakkede, nærmest halvcirkelforemde; de øvre er siddende, de nedre stilkede.

Kronen er forholdsvis stor, af typisk 2-læbet læbeblomsttype; bægret er højst 1/4 af kronen (kronrørets) længde, betydeligt kortere end hos andre arter af slægten.

Delfrugterne er små og trekantede, med et lille olieholdigt legeme, der er en tilpasning til myrespredning.

Hele planten har en krydret-ram lugt, som karakteristisk for slægten. Lugten er dog ikke udpræget stærk.

Biologi: En enårig ukrudtsplante med insektbestøvning og tilpasning til myrespredning af frøene.

Levested: Agerjord, ruderater, haver.