Mavrik VitaRegistered until: 2022 M05 31
ADAMA - Insekticīds
0526

Pieskares iedarbības insekticīds kaitēkļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un vasaras tritikāles, rudzu, auzu, ziemas un vasaras rapša, ziemas un vasaras ripša, zirņu (zaļajiem zirņiem un graudiem), pupu (graudiem) sējumos, kartupeļu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu un Briseles kāpostu stādījumos un krāšņumaugu (atklātā laukā) sējumos un stādījumos.

IEDARBĪBA
Mavrik ir plaša spektra pieskares iedarbības insekticīds. Mavrik darbīgā viela taufluvalināts pieder sintētisko piretroīdu grupai, kam raksturīga pieskares iedarbība. Kaitēkļi uzņem preparātu, absorbējot to savā organismā tieša kontakta veidā sējuma vai stādījuma apstrādes laikā vai arī pārvietojoties pa apstrādātu augu virsmu, kā arī uzņem caur gremošanas traktu, barojoties ar apstrādāto augu daļām. Kad kaitēkļi uzņem organismā preparātu, tas kavē elektronu transportu kaitēkļu nervu sistēmā, bloķējot Na+ jonu kanālus to nervu šūnu membrānās. Šī procesa rezultātā kaitēkļi tiek dezorientēti, paralizēti un samērā strauji pēc kontakta ar preparātu iet bojā.
Preparātam ir raksturīga arī neliela repelenta iedarbība, tāpēc kaitēkļi tuvojas apstrādātajai platībai tikai nākamajā dienā pēc apstrādes.
Darbīgā viela ātri iesūcas augu vaska kārtiņā. Preparāts ir stabils pret ultravioleto staru iedarbību, tāpēc sējumus un stādījumus var apstrādāt arī saulainā laikā.
Lietus divas stundas pēc smidzināšanas neietekmē Mavrik efektivitāti.

Lai efektīvi kontrolētu kaitēkļus, veiciet platību apstrādi kaitēkļu invāzijas sākumā vai tad, kad sasniegts ekonomiskais rīcības slieksnis. Atkarībā no kaitēkļu invāzijas intensitātes smidzināšanu var būt nepieciešams atkārtot.

Darba šķidruma patēriņš:
ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, ziemas un vasaras tritikāle, rudzi, auzas – 100-400 L/ha;
zirņi (zaļajiem zirņiem un graudiem), pupas (graudiem), kartupeļi – 100-300 L/ha;
ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti – 200-400 L/ha;
krāšņumaugi – 100-300 L/ha.

Bites
Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22:00 un pirms 5:00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)
Visus zemāk norādītos līdzekļus var izmantot tvertnes maisījuma veidošanai ar Mavrik ar noteikumu, ka abu līdzekļu lietošanas laiks ir vienāds. Jebkurā gadījumā jāievēro prasības, kas norādītas uz tvertnes maisījuma partnerprodukta etiķetes.
Nekādā gadījumā nejaukt Mavrik ar vairāk kā vienu līdzekli! Mavrik vienmēr jāpievieno darba šķidrumam vispirms.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Briseles kāposts, rožkāposts0 - 00.2 - 0.37
Brokoļi0 - 00.2 - 0.37
Galviņkāposti0 - 00.2 - 0.37
Kartupeļi0 - 00.15 - 0.27
Pupas0 - 00.15 - 0.214
Vasaras auzas0 - 00.15 - 0.230
Vasaras kvieši0 - 00.15 - 0.230
Vasaras mieži0 - 00.15 - 0.230
Vasaras rapsis0 - 00.2 - 0.260
Vasaras rudzi0 - 00.15 - 0.230
Vasaras tritikāle0 - 00.15 - 0.230
Ziedkāposti0 - 00.2 - 0.37
Ziemas auzas0 - 00.15 - 0.230
Ziemas kvieši0 - 00.15 - 0.230
Ziemas mieži0 - 00.15 - 0.230
Ziemas rapsis0 - 00.2 - 0.260
Ziemas rudzi0 - 00.15 - 0.230
Ziemas tritikāle0 - 00.15 - 0.230
Zirņi0 - 00.15 - 0.214