ProsaroReģistrācija iztecējusi
BAYER - Fungicīds
0276

Iedarbība.
Prosaro ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds lapu un vārpu slimību apkarošanai un izplatības ierobežošanai ziemas un vasaras kviešos, ziemas un vasaras miežos, auzās, rudzos un tritikālē, kā arī svarīgāko slimību apkarošanai un izplatības ierobežošanai ziemas un vasaras rapsī.
Preparātam piemīt kā aizsargājošas īpašības- lieto pirms slimības parādīšanās
(profilaktiski), tā arī ārstējošās īpašības- lieto parādoties slimības pirmajām pazīmēm.


Lietošana.
Prosaro lieto pret šādām slimībām:
Ziemas un vasaras kviešos:
 lapu slimības:
 kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
 kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
 kviešu lapu dzeltenplankumainība (Drechslera tritici-repentis)
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
 dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 vārpu slimības:
 vārpu fuzarioze (Fusarium spp. – F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Monographella nivalis)
 vārpu plēkšņu pelēkplankumainība (Septoria nodorum)
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
Ziemas un vasaras miežos:
 lapu slimības:
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
 pundurrūsa (Puccinia hordei)
 dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
 miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres)
 stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 labību tumšbrūnā plankumainība (Bipolaris sorokiniana)
 vārpu slimības:
 vārpu fuzarioze (Fusarium spp. – F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Monographella nivalis)
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
Rudzos:
 lapu slimības:
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
 stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 vārpu slimības:
 vārpu fuzarioze (Fusarium spp. – F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Monographella nivalis)
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
Tritikālē:
 lapu slimības:
 kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
 kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
 stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 vārpu slimības:
 vārpu fuzarioze (Fusarium spp. – F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Monographella nivalis)
 kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
Auzās:
 lapu slimības:
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
 auzu vainagrūsa (Puccinia coronata)
 auzu pelēkplankumainība (Stagonospora avenae)
Ziemas un vasaras rapsī:
 krustziežu sausā puve (Phoma lingam)
 krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae)
 baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum)
 krustziežu gaišplankumainība (Pyrenopeziza brassicae)
 pelēkā puve (Botrytis cinerea)
 
Lietošanas laiks, devas.
Graudaugos
Prosaro deva ir 0,75 - 1,0 l/ha.
Lietošanas laiks:
 lapu slimību kontrolei pirms pirmo slimības pazīmju parādīšanās vai vēlākais parādoties pirmajām slimības pazīmēm kviešu, rudzu un tritikāles sējumos sākot ar graudaugu stiebrošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas beigām (AS 30-69), miežu un auzu sējumos sākot ar graudaugu stiebrošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 30-61)
 vārpu slimību kontrolei kviešu, rudzu un tritikāles sējumos sākot ar graudaugu vārpošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas beigām AS 51-69), miežu sējumos sākot ar graudaugu vārpošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 51-61).
Lai maksimāli efektīvi kontrolētu vārpu fuzariozi, tad ieteicams apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām kviešu, rudzu un tritikāles sējumos (AS 59-69) un miežu sējumos sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 59-61). Ja ir pastiprināti riska faktori vārpu fuzariozes infekcijai (nokrišņi ziedēšanas laikā, priekšaugs graudaugi, samazināta augsnes apstrāde), tad ieteicams lietot Prosaro 1,0 l/ha, lai sasniegtu augstu efektivitāti.
Piezīme
Lietojot Prosaro vārpu fuzariozes kontrolei, būs blakus ietekme uz melno sodrējumu (Cladosporium herbarum, Alternaria spp.).
 
Ziemas un vasaras rapsī
Prosaro deva ir 1,0 l/ha.
Lietošanas laiks:
 Pret krustziežu gaišplankumainību un sauso puvi apsmidzināt parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13-60).
 Pret krustziežu sausplankumainību apsmidzināt parādoties slimības pirmajām pazīmēm sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 13-65).
 Pret balto puvi un pelēko puvi apsmidzināt rapša pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65).

Darba šķidruma patēriņš
Graudugiem: 200-300 l/ha
Rapsim: 200-400 l/ha, atkarībā no zelmeņa augstuma.
Maksimālais apstrāžu skaits augšanas periodā Graudaugiem, vasaras rapsim, ziemas rapsim: 2 reizes
Nogaidīšanas laiks
Graudaugiem 35 dienas, rapsim 56 dienas
 
Atbildība.
Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem
Minimālā gaisa temperatūra smidzināšanas laikā: + 12°C
 
CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras auzas30 - 690.75 - 135
Vasaras kvieši30 - 690.75 - 135
Vasaras mieži30 - 690.75 - 135
Vasaras rapsis13 - 651 - 156
Vasaras rudzi30 - 690.75 - 135
Vasaras tritikāle30 - 690.75 - 135
Ziemas auzas30 - 690.75 - 135
Ziemas kvieši30 - 690.75 - 135
Ziemas mieži30 - 690.75 - 135
Ziemas rapsis13 - 651 - 156
Ziemas rudzi30 - 690.75 - 135
Ziemas tritikāle30 - 690.75 - 135