Proteus ODReģistrācija iztecējusi
BAYER - Insekticīds
0275

Iedarbība.
Proteus OD ir plaša iedarbības spektra insekticīds, kurš satur divas darbīgās vielas ar atšķirīgu iedarbības veidu.Deltametrīns ir kontakta iedarbības darbīgā viela, kas saglabājas uz augu lapām. Tas momentāni iedarbojas uz kaitēkļiem (nokdauna efekts), kā arī samazina kaitēkļu barošanās intensitāti, tādā veidā aizsargājot augus no kaitēkļu bojājumiem. Deltametrīns iedarbojas uz kaitēkļu nervu sistēmu.
Tiakloprīds ir sistēmas iedarbības darbīgā viela, kas augos tiek uzņemta ar lapu virsmu un pārvietojas gan augšanas virzienā, gan arī translamināri - cauri lapai uz tās apakšējo pusi. Tiakloprīdam piemīt spēcīga kontakta un zarnu trakta iedarbība un tas iedarbojas uz kaitēkļu receptoru darbību, kas ir savādāka kā piretroīdiem.
Proteus OD iedarbības spektrs ir ļoti plašs – vaboles (kārta Coleoptera), tauriņi (kārta Lepidoptera), vairākas divspārņu (kārta Diptera) , vienādspārņu (kārta Homoptera) un tripšu (Thysanoptera) sugas.
Apstrādi ieteicams veikt, kaitēkļiem parādoties vai parādoties pirmajām bojājumu pazīmēm.
Pateicoties tiakloprīda sistēmas iedarbībai, Proteus OD darbības laiks var būt pat līdz 3 nedēļām, atkarībā no kaitēkļu invāzijas intensitātes.

Piezīme
Smidzinot Proteus OD rapša sējumos aizsardzībai pret spradža bojājumiem, tiks aizsargāti tie augi, kuri ir sadīguši vai dīgst un insekticīds tos pārklāj. Proteus OD neaizsargā augus, kuri nav sadīguši smidzināšanas laikā.

Atbildība.
Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.
Darba šķidruma patēriņš: 200-300 l/ha
Bezlietus periods: 2 stundas
Bites
Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Vietas, „kur bites aktīvi meklē barību” ietver arī gadījumus, kad ir novērojama jebkāda aktīva bišu darbība apstrādājamajā platībā, piemēram, kad novērojama bišu pārlidošana uz blakus esošu teritoriju barības ievākšanai.

Darba šķidruma sagatavošana.
Pirms preparāta iepakojuma atvēršanas, to labi sakratīt.
Piepildīt tvertni ar pusi no paredzētā ūdens daudzuma un tad pie ieslēgta maisītāja lēnām smidzinātāja tvertnē ieliet nepieciešamo Proteus OD daudzumu, neizslēdzot maisītāju, pievienot atlikušo ūdens daudzumu.

Tvertnes maisījumi
Proteus OD drīkst jaukt tvertnes maisījumā ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem un papildmēslojumu caur lapām. Gatavojot tvertnes maisījumu, Proteus OD pievienojiet pēdējo. Neskaidrību gadījumos konsultējieties ar firmas Bayer CropScience speciālistiem.

Smidzināšanas iekārtas tīrīšana.
Pēc smidzināšanas darbu beigšanas, izskalojiet smidzinātāja tvertni ar tīru ūdeni. Skalojamo ūdeni izsmidziniet uz tikko apstrādātajām platībām.

Tukšais iepakojums
Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.
Pēc preparāta izmantošanas tukšais iepakojums 3 reizes jāizskalo ar tīru ūdeni, kuru pēc tam izmanto darba šķidruma gatavošanai ar Proteus OD.
Tukšo iepakojumu atkārtoti izmantot kategoriski aizliegts. To uzglabā speciāli iekārtotā vietā un likvidē ievērojot spēka esošo normatīvo aktu prasības.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Avenes0 - 00.75 - 0.757
Briseles kāposts, rožkāposts0 - 00.75 - 0.757
Brokoļi0 - 00.75 - 0.757
Cukurbietes0 - 00.6 - 0.7530
Galviņkāposti0 - 00.75 - 0.757
Kartupeļi0 - 00.6 - 0.7514
Kukurūza0 - 00.6 - 0.7530
Lopbarības bietes0 - 00.6 - 0.7530
Pupas0 - 00.75 - 0.757
Vasaras kvieši0 - 00.6 - 0.7530
Vasaras mieži0 - 00.6 - 0.7530
Vasaras rapsis0 - 00.6 - 0.7545
Vasaras rudzi0 - 00.6 - 0.7530
Zemenes0 - 00.75 - 0.757
Ziedkāposti0 - 00.75 - 0.757
Ziemas kvieši0 - 00.6 - 0.7530
Ziemas mieži0 - 00.6 - 0.7530
Ziemas rapsis0 - 00.6 - 0.7545
Ziemas rudzi0 - 00.6 - 0.7530
Zirņi0 - 00.75 - 0.757