Bela leptirasta vaš
Trialeurodes vaporariorum

Bela leptirasta vaš ili štitasti moljac je mali beli insekt, dužine oko 2 mm. Telo i krila su pokriveni  fini beli voskom u obliku praška.  Jaje je leptiraste vaši je malo, ovalno i pričvršćuje se drškom za list.
Larva prvog uzrasta je dužine tela oko 0,3 mm ima tri para nogu i kreće se. Od pilenja do prvog presvlačenja, razviće traje samo nekoliko časova. Nakon toga, gubi noge, spljošti se poput ljuske i pričvrsti na list.  Larve trećeg uzrasta i lutka su takođe  bez nogu, beličaste, spljoštene, pričvršćene za list i nešto veće od prethodnog uzrasta.  Kao i kod imaga, telo larvi i hrizalisa (lutke) tzv. “belih pupova”, prekriva voštani sloj. Svi razvojni stadijumi nalaze se na naličju lista. Imaga i jaja  se pretežno nalaze na vrhovima listova, dok se larve i lutke nalaze na listovima donjih spratova.