Kruškina buva
Psylla pyri

Ona je monofag – hrani se isključivo na krušci. Godišnje ima 5 i više generacija, a produkcija broja generacija zavisi od zdravstvenog stanja zasada. To je štetočina intenzivne proizvodnje, u suprotnom u napuštenim zasadima nema ni kruškine buve. Štete čine larve koje se hrane sišući sokove iz biljke. Javljaju se u vidu kolonija I ishranom mogu izazvati potpuni zastoj rasta. Proizvode obilno mednu rosu i to su indirektne štete koje znaju biti veoma značajne zbog toga što se na mednoj rosi razvija gljiva čađavica. Razmnožavaju se jajima koja polažu u velikom broju. Sveže položena jaja su mlečno bele boje, potom svetlo žuta, u daljem razvoju dobijaju tamno žutu boju i pred piljenje su tamno žuta sa vidljivim ocelama. Kruškina buva ima dve forme imaga: zimska koja su crvenkaste boje i letnja, zelene boje.Imaga su od 2,5-2,8mm.