Pepeljasti groždani moljac
Lobesia botrana

Leptir je svetlosivog tela, 5-6 mm dug. Prednja krila su pepeljastosiva, sa svetlijim i tamnijim šarama, a zadnja su svetlo-siva. Štetne su samo njihove gusenice, koje mogu da narastu do 1 cm. U pocetku su žute, a kasnije zelenkasto-žute boje. Na telu gusenice nalaze se bradavice iz kojih izlaze dlake.
Pepeljasti groždani moljac zajedno sa žutim groždanim moljcem napada grožde u našim vinogradima. Prezimljava u obliku lutke. Godišnje ima 3 generacije.