Adengo

Произвођач
BAYER
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-00319/2015-11
Линкови

Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.

NAČIN DELOVANJA:
Adengo sadrži dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju aktivnu materiju i listom i korenom. Izoksaflutol dovodi do sprečavanja sinteze karotenoida što se ispoljava karakterističnim simptomom promene boje lista iz zelene u belu, uz postepeno uvenuće. Tienkarbazon – metil pripada grupi tzv. ALS inhibitora. Odmah po usvajanju, tienkarbazon-metil se sprovodnim sudovima prenosi do tačaka porasta gde sprečava stvaranje enzima (ALS), koji ima ključnu ulogu u deobi ćelija meristemskog tkiva. Na ovaj način, prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i odumiru.
Ciprosulfamid, kao protektant, podstiče metabolizam kukuruza i deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom, a zahvaljujući delovanju ciprosulfamida, Adengo se odlikuje izuzetnom selektivnošću.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANjE :
Propisanu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:
Koristi se u usevu kukuruza u količini primene od 0,4 - 0,45 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha. Vreme primene je posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja kukuruza do faze 3 lista (faza 13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi 1-3 lista.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom, na istoj površini.

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn0.4 - 0.45 l13