Apex 50 WG

Произвођач
Jiangsu Flag
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1037/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

Osobine i način delovanja:
Apex 50 WG se usvaja uglavnom preko lista, a jednim delom i preko korena. Nakon primene dolazi do prestanka rasta osetljivih korova sa tipičnim simptomima žućenja i odumiranja. Preparat bolje deluje kad je toplo i vlažno vreme, dok suvo i hladno vreme može da uspori delovanje. Apex 50 WG se usvaja u roku od 2 sata nakon primene. Ukoliko padne kiša za manje od 2 sata nakon tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena.

Primena:
Faza korova: optimalno vreme za primenu je kada su korovi u fazi kotiledona do dva prava lista.
Faza useva: Apex se može primeniti kada je šećerna repa iznikla 7090%, pa sve do zatvaranja redova repe, a treba ga primeniti kada su korovi u fazi kotiledona do dva prava lista.

Količina primene: primenjuje se višekratno, maksimalno četiri puta u toku vegetacije, uvek po 30 g/ha i uvek u kombinaciji sa drugim preparatima za suzbijanje korova u šećernoj repi. Da bi se ostvarila dobra folijarna apsorpcija, Apex u svim kombinacijama treba uvek koristiti uz dodatak okvašivača INEX.

Na ostale širokolisne korove deluje slabije, polovično ili zaustavlja porast. U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih mešavina, značajno se proširuje spektar delovanja na ostale širokolisne korove.
Utrošak vode: 200-400 l/ha Apex je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima odlično delovanje na abutilon. Optimalno vreme za primenu je kada je abutilon u fazi kotiledona do dva prava lista.

Регистрован за културеРате
Sugar beets30 g