Dvornik obični

Polygonum persicaria

Jednogodišnja, do 80 cm visoka biljka. Stablo člankovito, uspravno i grmoliko razgranato. Listovi duguljasti, veliki 7-12 x 1,5-2,5 cm, najširi u sredini. Imaju kratke peteljke ili su sedeći; na licu često imaju karakterističnu tamnu mrlju. Naličje im je bez žlezda. Cvetovi su zelenkastobeli do crvenkasti, skupljeni u cilindričnu, složeno grozdastu cvast pri vrhu stabljike. Cvetanje VI-IX. Plod je pljosnat, srcolik, sjajno gladak, trobridan. Seme klija u proleće, kada vreme malo otopli.
Kosmopolit je koji preferira vlažna staništa i tla bogata azotom. Kao korov napada vlažne i suve aerirane (obrađene) oranice, od kultura naročito krompir i repu. Predstavlja problem kad se javlja u velikom broju, inače nije izražen kompetitor. Raste i na livadama, ruderalnim mestima, u jarkovima, sve do viših nadmorskih visina. Stoka ga izbegava zbog lošeg ukusa, iako su mladi listovi i sočni vrhovi stabljike jestivi i za čoveka. Lekovit je i medonosan. Ali treba biti oprezan jer može biti i otrovan, a ta otrovnost se gubi sušenjem

Средства за заштиту биља