Clio

Произвођач
BASF
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-785/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:Primenjuje se usevima kukuruza u količini 0,15-0,20 l/ha (1,5-2,0 ml na 100 m2) + 0,5-1,0 l/ha okvašivača Dash (5-10 ml na 100 m2) ili 0,2 l/ha okvašivača Break Thru S-240 (2 ml na 100 m2), kada usev ima 1-8 listova (faze 11-18 BBCH skale), širokolisni korovi 2-4 lista, a travni korovi do 3 izdanka u bokoru.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu karotenoida. Inhibira enzim 4-hidroksi fenil piruvat dioksigenaze (4-HPPD) čime onemogućava biosintezu plastohinona kao jednog od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida. Selektivni, translokacioni herbicid. Biljke ga usvajaju listom, korenom i izdankom. U biljci se kreće ksilemom i floemom.

Napomena:- Posle primene u jesen mogu se sejati ozima žita bez posebnih zahteva u pogledu obrade zemljišta. Sledeće godine na istoj površini mogu se sejati jara žita, kukuruz, jara i ozima uljana repica, krompir, grašak i boranija. Šećerna repa, soja i suncokret trebalo bi da se seju na istoj površini mogu tek druge godine posle primene preparata.
- U slučaju prevremenog skidanja kukuruza tretiranog preparatom na bazi topramezona, na istoj površini može se sejati kukuruz bez dodatne obrade zemljišta
- Sprečiti zanošenje preparata na susedne useve