Serbia

Čestoslavica bršljenasta

Veronica hederifolia

Jednogodišnja biljka. Koren tanak. Stabljika visine 5-30 cm, leži na zemlji ili se izdiže, još od osnove bogato razgranata, pokrivena proređenim dugačkim dlakama. Donji listovi stabla naspramni, sa prilično dugačkom lisnom drškom, okruglasto srcasti ili bubrežasti, sa srcasto urezanom osnovom, ostali naizmenični, često širi no što su dugački, svi deljeni u 3-5 (7) ± šiljatih režnjeva, srednji režanj je najširi. Cvetovi pojedinačni u pazuhu listova. Cvetne drške prave, pokrivene maljama, dugačke kao listovi iz čijeg pazuha polaze ili do 2 puta duže od listova, u vreme plodonošenja lučno savijene. čašica deljena u 4 široko srcasto trouglasta, na vrhu šiljata režnja, duž oboda gusto pokrivenih dugačkim trepljama. Krunica tanjirasta, široka 2-3 mm, ružičaste, ljubičaste ili plave boje, ređe bela, deljena na 4 skoro jednaka, na vrhu zatupasta režnja, od kojih je donji najuži; krunična cev vrlo kratka. Prašnika 2, kraći od krunice. čaura zaobljeno četvororežnjevita, loptasto naduvena, dugačka do 5 mm, široka oko 6 mm, kraća od čašice, gola, na vrhu nije usečena ili sasvim malo usečena; stubić dugačak do 1 mm. U svakoj komorici ploda nalazi se po 1-2 semena; seme je poluloptasto ili eliptično, izbrazdano, sa donje strane čankoliko izdubljeno. Cveta od marta do maja meseca.
Raste po šumama i raznim tipovima ruderalnih staništa.

pesticides
Arrat
intensity: ★★★
Cleranda
intensity: ★★★
Girasolin
intensity: ★★★
Stomp Aqua
intensity: ★★★
Chicara Duo
intensity: ★★
Express 50 SX
intensity: ★★
Laren Max PX
intensity: ★★
Passat
intensity: ★★
Pulsar 40
intensity: ★★
Tomigan
intensity: ★★
Savazon 480
intensity: ★
Affinity plus
intensity: g_not_available_label
Basico 480 SL
intensity: g_not_available_label
Basta 15
intensity: g_not_available_label
Bevekor
intensity: g_not_available_label
Butisan S
intensity: g_not_available_label
Clio
intensity: g_not_available_label
Cornisto
intensity: g_not_available_label
Disk
intensity: g_not_available_label
Duga OD
intensity: g_not_available_label
Glifohem
intensity: g_not_available_label
Glifol
intensity: g_not_available_label
Glifomark
intensity: g_not_available_label
Glyphogan
intensity: g_not_available_label
Goltisav 70 WP
intensity: g_not_available_label
Ikarus WG
intensity: g_not_available_label
Joker 70 SG
intensity: g_not_available_label
Metak 700 SC
intensity: g_not_available_label
Metriks
intensity: g_not_available_label
Mezokor
intensity: g_not_available_label
Monosan Herbi
intensity: g_not_available_label
Monosan Herbi 500
intensity: g_not_available_label
Moto Extra 850
intensity: g_not_available_label
Pallas 75 WG
intensity: g_not_available_label
Pinazon 480 SL
intensity: g_not_available_label
Radivan
intensity: g_not_available_label
Rampa EC
intensity: g_not_available_label
Rimex extra
intensity: g_not_available_label
Sablja
intensity: g_not_available_label
Saracen max
intensity: g_not_available_label
Sekator OD
intensity: g_not_available_label
Slopar extra
intensity: g_not_available_label
Sprinter 25 EC
intensity: g_not_available_label
TBM 75 WG
intensity: g_not_available_label
Terbis
intensity: g_not_available_label