Serbia

Tušt obični

Portulaca oleracea

Polegla, 20-30 cm duga, sukulentna, gola, od osnove granata zeljasta jednogodišnja biljka, sedećih, dole naizmeničnih, gore naspramnih listova loptasta do objajasta oblika. Cvetovi u pazuhu listova ili grana, pojedinačni ili po 2-3, sitni, žuti. Čaura se otvara poklopcem. Seme bubrežasto, crno. Cvetanje: VI-VIII.
Stanište: Pored puteva i staza, na jako ugaženim ili šljunkovitim mestima, često i kao okopavinski korov. Opšte rasprostranjenje: Biljka severno Američkog ili srednje Azijskog porekla, danas adventivno raširena u celoj Evropi. (Interesantno je da iako pantropsko-mediteranski element, do nas stiže sa severozapada. U najintenzivnijem širenju je u Vojvodini, ali odsustvuje sa stepa i useva na lesu, više voli suve peskove.) 

pesticides
Basagran
intensity: ★★★
Corum
intensity: ★★★
Devrinol 45 F
intensity: ★★★
Galigan 240 EC
intensity: ★★★
Gat Cenit 36 CS
intensity: ★★★
Girasolin
intensity: ★★★
Korida
intensity: ★★★
Lord 700 WDG
intensity: ★★★
Mont 960
intensity: ★★★
Pendistop
intensity: ★★★
Stomp 330 E
intensity: ★★★
Stomp Aqua
intensity: ★★★
Telus
intensity: ★★★
Terbis 500
intensity: ★★★
Azin
intensity: g_not_available_label
Banvel 480 S
intensity: g_not_available_label
Baptiste
intensity: g_not_available_label
Basico 480 SL
intensity: g_not_available_label
Basta 15
intensity: g_not_available_label
Bevekor
intensity: g_not_available_label
Bevetomp
intensity: g_not_available_label
Butisan S
intensity: g_not_available_label
Challenge 600
intensity: g_not_available_label
Clinic TF
intensity: g_not_available_label
Clio
intensity: g_not_available_label
Cornisto
intensity: g_not_available_label
Didikvat
intensity: g_not_available_label
Disk
intensity: g_not_available_label
Duga OD
intensity: g_not_available_label
Efica
intensity: g_not_available_label
Eugen
intensity: g_not_available_label
Galaxy
intensity: g_not_available_label
Gat motion 4 OD
intensity: g_not_available_label
Goltisav 70 WP
intensity: g_not_available_label
Hemolin 450 SC
intensity: g_not_available_label
Ikarus WG
intensity: g_not_available_label
Imazofil
intensity: g_not_available_label
Joker 70 SG
intensity: g_not_available_label
Kerb 50 WP
intensity: g_not_available_label
Krit
intensity: g_not_available_label
Marker
intensity: g_not_available_label
Metak 700 SC
intensity: g_not_available_label
Metix
intensity: g_not_available_label
Metriks
intensity: g_not_available_label
Mezokor
intensity: g_not_available_label
Mont 960 EC
intensity: g_not_available_label
Mont Plus
intensity: g_not_available_label
Norton Super
intensity: g_not_available_label
Oceal
intensity: g_not_available_label
Pinazon 480 SL
intensity: g_not_available_label
Plamen
intensity: g_not_available_label
Radivan
intensity: g_not_available_label
Revit
intensity: g_not_available_label
Rezon
intensity: g_not_available_label
Rimex extra
intensity: g_not_available_label
Ritmix plus
intensity: g_not_available_label
Sablja
intensity: g_not_available_label
Sharpen
intensity: g_not_available_label
Shub
intensity: g_not_available_label
Slopar extra
intensity: g_not_available_label
Sojal
intensity: g_not_available_label
Sprinter 25 EC
intensity: g_not_available_label
Sunbright
intensity: g_not_available_label
Tonal
intensity: g_not_available_label
Velton WG
intensity: g_not_available_label
Vertesam 70 WG
intensity: g_not_available_label
Zanat
intensity: g_not_available_label