Tušt obični

Portulaca oleracea

Polegla, 20-30 cm duga, sukulentna, gola, od osnove granata zeljasta jednogodišnja biljka, sedećih, dole naizmeničnih, gore naspramnih listova loptasta do objajasta oblika. Cvetovi u pazuhu listova ili grana, pojedinačni ili po 2-3, sitni, žuti. Čaura se otvara poklopcem. Seme bubrežasto, crno. Cvetanje: VI-VIII.
Stanište: Pored puteva i staza, na jako ugaženim ili šljunkovitim mestima, često i kao okopavinski korov. Opšte rasprostranjenje: Biljka severno Američkog ili srednje Azijskog porekla, danas adventivno raširena u celoj Evropi. (Interesantno je da iako pantropsko-mediteranski element, do nas stiže sa severozapada. U najintenzivnijem širenju je u Vojvodini, ali odsustvuje sa stepa i useva na lesu, više voli suve peskove.) 

Средства за заштиту биља