Vidovčica crvena

Anagallis arvensis

Jednogodišnja biljčica velika 5-25 cm, sa ljupkim crvenim (ponekad belim ili tamnoplavim) cvetićima. Ima polegljivo, golo i razgranato stablo, četvorougaonog preseka. Listovi naspramni, celi, srcoliki, s naličja maljavi. Cveta VI-IX. Seme klija gotovo cele godine. Otrovno je za ptice i ostale životinje.
Kosmopolit, nedostaje samo u tropskim predelima. Preferira plodna i humozna, ilovasta tla, sa kiselom reakcijom. Na ovoj podlozi raste na svim pogodnim staništima, ruderalama, putevima, u vinogradima, vrtovima, oranicama, sve do subalpskog pojasa. Od kultura najčešći je kao korov u žitu. Sadrži neke otrovne saponine, pa je nepovoljan u stočnoj krmi, ali ima i lekovite osobine.

Средства за заштиту биља