Čestitka poljska

Thlaspi arvense

Jednogodišnja prezimna semenska korovska biljka, klija većinom u proleće, ali i u jesen. Pogoduje joj humusno, peskovito tlo ilovače, bogato hranljivim materijama.

Kotiledoni okruglo ovalni, 6-8 mm dugi, sa jasno izraženom peteljkom, punih ivica sa slavo uvučenim vrhom. Listovi svetlozeleni, u osnovi okrenuto jajoliki, sa peteljkom. Gornji duguljasti, sa osnovom u obliku strele, najčešće sa dosta useka ili nazubljeni, bez dlačica. Cvetovi su mali i beli. Plodovi su veliki, ravni, sa krilima. Oko 900 semenki po biljci, tamnosmeđi, sa koncentričnim rebrima i u tlu sposobnost klijanja zadržavaju oko 30 godina. Seme klija na 2 do 30°C.

Средства за заштиту биља