Serbia

Čestitka poljska

Thlaspi arvense

Jednogodišnja prezimna semenska korovska biljka, klija većinom u proleće, ali i u jesen. Pogoduje joj humusno, peskovito tlo ilovače, bogato hranljivim materijama.

Kotiledoni okruglo ovalni, 6-8 mm dugi, sa jasno izraženom peteljkom, punih ivica sa slavo uvučenim vrhom. Listovi svetlozeleni, u osnovi okrenuto jajoliki, sa peteljkom. Gornji duguljasti, sa osnovom u obliku strele, najčešće sa dosta useka ili nazubljeni, bez dlačica. Cvetovi su mali i beli. Plodovi su veliki, ravni, sa krilima. Oko 900 semenki po biljci, tamnosmeđi, sa koncentričnim rebrima i u tlu sposobnost klijanja zadržavaju oko 30 godina. Seme klija na 2 do 30°C.

pesticides
Bonaca EC
intensity: ★★★
Express 50 SX
intensity: ★★★
Laren Max PX
intensity: ★★★
Mezzo 60 WG
intensity: ★★★
Starane 250
intensity: ★★★
Tezis
intensity: ★★★
Tomigan
intensity: ★★★
Pendistop
intensity: ★★
Agro quatro
intensity: g_not_available_label
Atos
intensity: g_not_available_label
Azin
intensity: g_not_available_label
Baptiste
intensity: g_not_available_label
Basico 480 SL
intensity: g_not_available_label
Basta 15
intensity: g_not_available_label
Bevekor
intensity: g_not_available_label
Bevetomp
intensity: g_not_available_label
Boom efekt
intensity: g_not_available_label
Butisan S
intensity: g_not_available_label
Clinic TF
intensity: g_not_available_label
Clio
intensity: g_not_available_label
Cornisto
intensity: g_not_available_label
Cosmic 36
intensity: g_not_available_label
Didikvat
intensity: g_not_available_label
Doblo
intensity: g_not_available_label
Duga OD
intensity: g_not_available_label
Glifohem
intensity: g_not_available_label
Glifol
intensity: g_not_available_label
Glifomark
intensity: g_not_available_label
Goltisav 70 WP
intensity: g_not_available_label
Habit 25 OD
intensity: g_not_available_label
Hemolin 450 SC
intensity: g_not_available_label
Ikarus WG
intensity: g_not_available_label
Joker 70 SG
intensity: g_not_available_label
Kideka
intensity: g_not_available_label
Koban 600
intensity: g_not_available_label
Lancelot super
intensity: g_not_available_label
Lentemul D
intensity: g_not_available_label
Lovac
intensity: g_not_available_label
Maton
intensity: g_not_available_label
Memfis
intensity: g_not_available_label
Metriks
intensity: g_not_available_label
Mezokor
intensity: g_not_available_label
Monosan Herbi
intensity: g_not_available_label
Moto Extra 850
intensity: g_not_available_label
Mural
intensity: g_not_available_label
Mustang
intensity: g_not_available_label
Pallas 75 WG
intensity: g_not_available_label
Pinazon 480 SL
intensity: g_not_available_label
Radivan
intensity: g_not_available_label
Rampa EC
intensity: g_not_available_label
Rimex extra
intensity: g_not_available_label
Sablja
intensity: g_not_available_label
Safari duo active
intensity: g_not_available_label
Slopar extra
intensity: g_not_available_label
Sojal
intensity: g_not_available_label
Sprinter 25 EC
intensity: g_not_available_label
Tribute 70 DF
intensity: g_not_available_label
Vertesam 70 WG
intensity: g_not_available_label
Zanat
intensity: g_not_available_label