Eugen

Произвођач
Agrosava
Регистрован до
2029-03-08
Матични број
321-01-2205/2018-11
Aktivni materijali
Линкови

Količina i vreme primene

Krompir: Eugen se primenjuje posle sadnje, a pre nicanja krompira u količini 1,0-1,5 l/ha (10-15 ml/100 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha.

Soja: Eugen se primenjuje posle setve, a pre nicanja useva u količini 0,5-0,7 l/ha (5-7 ml/100 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha. U odnosu na korovske vrste, preparat Eugen primenjuje se pre nicanja korova ili kada su korovi u fazi aktivnog porasta, od faze kotiledona do maksimalno razvijena četiri lista.

Preparati na bazi aktivne materije metribuzin mogu se koristiti u usevima:

  • Lucerka: u količini 1,0-1,5 l/ha u fazi mirovanja lucerke.
  • Paradajz: u količini 0,5-0,7 l/ha; kod direktne setve tretira se posle setve, a pre nicanja paradajza; kod proizvodnje iz rasada 10-14 dana posle rasađivanja.

 

Mogućnost mešanja

U slučaju primene u tank miksu neophodno je prethodno proveriti kompatibilnost formulacija.

Eugen je selektivan za useve krompira i soje. Selektivnost se zasniva na brzini metabolizma u gajenim biljkama. Metribuzin inhibira proces fotosinteze, usled čega dolazi do gubljenja hlorofila i karotenoida, što dovodi do potpunog sušenja korovskih biljaka. Usvaja se preko korena i preko lista.

Napomena
Ne sme se primenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, SV77/40, SV76/48, a za nove sorte treba ispitati selektivnost. Pri nepovoljnim uslovima (niske temperature i veći sadržaj vlage u zemljištu) može izazvati kratkotrajan zastoj u porastu, eventualno hlorozu, ali bez uticaja na prinos.

Регистрован за културеРате
Potatoes1 - 1.5 l
Soybeans0.5 - 0.7 l