Goltisav 70 WP

Произвођач
Agrosava
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-00020-493/ 2005-11
Aktivni materijali

Primena aktivne materije:

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama koja svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Zemljišni (rezidualni) i manje folijarni (kontaktni) preparat za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, izuzetne selektivnosti za kulturu. Upotreba: posle nicanja gajene biljke ili više puta u postu u šećernoj i stočnoj repi. Za varijantu prskanja, posle setve, a pre nicanja treba se opredeliti kada očekujemo jaču pojavu korova pre nicanja repe i u dovoljno vlažnim zemljištima. Dozu odrediti prema sadržaju humusa te spektru i uzrastu korova. Izvanredno selektivan budući da i nekoliko puta veće doze od preporučenih ne ostavljaju nikakve štete na repi. Osnovni partner u kombinaciji s drugim preparatima za suzbijanje: abutilona, ambrozije, (osjaka) cirsiuma ili travnih korova. U postu prskanja obaviti u kotiledonskom stadijumu korova kada zadovoljavaju i manje doze metamitrona uz dodatak ulja. Poslednji put može da se koristi do kraja maja. U protivnom može da ošteti pšenicu kao prvu u plodoredu. U slučaju propadanja useva, nakon 4 meseca, dozvoljena je setva šećerne i stočne repe. LD50 3300. S.O. = III. Karenca: OVP.