Safari duo active

Произвођач
Agromarket
Регистрован до
2025-08-15
Матични број
321-01-125/2020-11
Линкови

Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati šećerna repa, spanać i cvekla. Iste kalendarske godine mogu se sejati sve ozime žitarice, a naredne godine nema ograničenja u plodoredu.

DELOVANJE:

spoj dve aktivne materije od kojih prva, Lenacil, pripada grupi Uracila, koji je inhibitor fotosinteze (Fotosistem II). Usvaja se korenom, kreće akropetalno i ispoljava produženo delovanje. Druga aktivna materija pripada grupi Sulfoniluree, a deluje tako što zaustavlja deobu ćelija inhibirajući biosintezu esencijalnih aminokiselina (izoleucin, valin, leucin). Apsorbuje se folijarno i translocira po svim delovima biljke sprovodnim sudovima ksilema i floema.

PREPORUKE I NAPOMENE

preparat Safari Duo Active obezbeđuje čist usev kao kompletno i sigurno rešenje protiv širokolisnih korova. Ima intenzivno zemljišno delovanje koje pruža dodatnu efikasnost i sigurnost. Kompatibilan sa herbicidima Fenmedifam, Klopiralid Etofumesat.

Ne sme se primenjivati ako se 3 do 5 sati nakon primene očekuju noćni mrazevi ili temperature vazduha više od 25°C. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Регистрован за културе
Sugar beets