Saracen max

Произвођач
FMC
Регистрован до
2026-10-30
Матични број
321-01-1114/2020-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Saracen Max je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova.

Koristi se u usevu pšenice, kada je pšenica u fazi od drugog lista do pojave lista zastavičara (faze 12-39 BBCH skale), a korovi u fazi razvijena 2-4 lista u količini primene od 25 g/ha (0,25 g na 100 m²).

 

Karenca: Obezbeđena vremenom primene u pšenici (OVP).

 

Spektar delovanja:

Saracen Max je uspešan u suzbijanju sledećih širokolisnih korovskih vrsti:vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), divlja broćika (Galium aparine), broćika obična (Galium molugo), mrtva kopriva (Lamium purpureum), bulka obična (Papaver rhoeas), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), kostriš obični (Senecio vernalis), čestoslavica persijska (Convolvulus arvensis), poponac (Veronica hederifolia), kamilica bezmirisna (Matricaria indora).

 

Napomene:

Preparat se koristi uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 L na 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ukoliko dođe do presejavanja parcele ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama, 30 dana nakon primene preparata, mogu se ponovo sejati strna žita, kukuruz i suncokret tolerantan na tribenuron metil.

Регистрован за културеРатеBBCH
Winter wheat25 g12 - 39
Spring wheat25 g12 - 39