Prilepača

Galium aparine

Kotiledoni mesnato grubi, duguljasto ovalni, oko 15 mm dugi, sa peteljkom i na kraju srednjeg nerva jasno zasečeni. Listovi kopljasti, nalaze se na čvorovima stabljiki sakupljeni po 6-9 u cvasti, relativno meki, najčešće tamnozeleni. Na gornjoj strani lista se napred nalaze savijene bodlje (grube). Cvasti su neupadljive, bele, u pazuhu lista obrazuju klasove bogate cvetovima koji nadvisuju gornji lsit. Semenke su 4-6 mm, kuglaste, sa kukastim bodljama koje se nalaze na glavicama. Svaka biljka obrazuje oko 300 do 400 semenki, koje na osnovu iskustva tokom 7 do 8 godina zadržavaju sposobnost klijanja u tlu. Temperatura klijanja: 2-13°C.

Средства за заштиту биља