Mrtva kopriva

Lamium purpureum

Kotiledoni okruglo ovalni, peteljka postavljena u trouglom žlebu. Peteljke bez dlačica, vrhovi lako uvučeni, listovi okruglo srcoliki, unakrsno naspramni, sa dugom peteljkom, gornji sa kratkom peteljkom, često sa crvenkastim prelivom, mekolisni, sa jasno izraženim žilicama, ivica lista neravna. Cvetovi purpurnocrveni, sa 6 do 10 cvetova, 3 do 7 cvasti koje stoje jedne preko drugih. Pojedini cvetovi imaju usnasti oblik. Donja usna je duža. Oko 200 semennki po biljci su jajolike, većinom sive i glatke, ređe fino naborane. Temperatura klice leži između 7 i 35°C.

Средства за заштиту биља