Sharpen

Произвођач
Agrimatco
Регистрован до
2027-05-30
Матични број
321-01-2006/2019-11
Aktivni materijali
Линкови

Osobine i način delovanja
SHARPEN je selektivni, translokacioni zemljišni herbicid koji sadrži aktivnu materiju pendimetalin iz hemijske grupe dinitroanilina. Suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja i nicanja. Podjednako dobro se usvaja i korenom i lišćem korova. Sprečavajući proces obrazovanja mikrotubula ova aktivna materija prouzrokuje prekid mitoze i deobu ćelija. Ovim načinom delovanja se zaustavlja rast korena korova, a u kasnijim fazama dolazi i do potpunog sušenja biljaka.
SHARPEN je veoma malo rastvorljiv u vodi, nije podložan spiranju u dublje slojeve i formira herbicidni film koji obezbeđuje dugu zemljišnu zaštitu gajenih useva.

Primena:
Suncokret: 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m²) posle setve, a pre nicanja useva i korova
Luk iz arpadžika: 5 l/ha (50 ml na 100 m²) posle sadnje, a pre nicanja useva i korova
Utrošak vode: 200-400 l/ha

Регистрован за културеРате
Sunflowers4 - 6 l